BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Globalny kryzys finansowy a rozwój regionalny w Polsce
Global Financial Crisis and Regional Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 121-128, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rozwój regionalny
Financial crisis, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określane mianem globalnego kryzysu finansowego wydarzenia z lat 2007-2009 na rynku bankowo-finansowym USA, a także na rynkach krajów europejskich wpłynęły wyraźnie. bezpośrednio i pośrednio, na dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Nie wnikając w tym miejscu w kwestię genezy oraz autorów kryzysu1, trzeba odnotować, że kryzys objawił się - z różnym nasileniem - praktycznie we wszystkich polskich regionach i subregionach. Głównym celem tych rozważań - na miarę ich skromnych ram - jest próba ukazania ogólnych zależności między globalnym kryzysem finansowym a rozwojem regionów i subregionów w Polsce(fragment tekstu)

The article is a contribution to deliberations on global financial crisis in the context of regiona! development in Poland. In the paper the selected aspects of problems are considered. including the determinants of growth and development in the financial crisis conditions. Purchasing Managerslndex. the programmes that have influence on limitation of the international financial crisis effectsm Poland and its regions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie. Red. D.J. Błaszczuk. Poltext, Warszawa 2006.
  2. Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 2009.
  3. Europejski plan naprawy gospodarczej. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 26.11.2008.
  4. Flejterski S.: Przyczyny i aktorzy globalnego kryzysu finansowego. Wstęp do syntezy. Forum Bankowe Związku Banków Polskich, Warszawa, marzec 2009.
  5. Komunikat Narodowego Banku Polskiego po spotkaniu prezesa NBP z przedstawicielami sektora bankowego w dniu 14.10.2008 r. NBP, Warszawa 2008.
  6. Orłowski W.M.: Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.
  7. Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu gospodarczego. Warszawa 2008.
  8. Sachs J.: Nauka przetrwania (rozmowa). "Polityka", z 24 stycznia 2009.
  9. Uchwała Rady Europejskiej odnośnie Paktu o Stabilizacji i Wzroście Gospodarczym, sterdam 7 czerwca 1997 r. (97/C 236/01).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu