BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Spółki handlowe jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Commercial Company as a Form Of Cooperation Between the Local Government's Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 129-136
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Spółki handlowe, Współpraca, Samorząd terytorialny
Commercial companies, Cooperation, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczność osiągania celów polityki rozwoju regionalnego i lokalnego oraz podwyższanie efektywności wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny wymaga podejmowania współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu. Podstawowe formy współpracy przewidziane przez prawo to: związki międzygminne, związki powiatów, porozumienia międzygminne, porozumienia powiatów, porozumienia województw i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca może być podejmowana również w formie spółki handlowej. Artykuł przedstawia uwarunkowania prawne podejmowania współpracy w formie spółek handlowych oraz przykłady takiej współpracy(fragment tekstu)

EtTectiveness of the regional and local development policy and increasing the efficiency 0fpu^ lic tasks execution by the local government requires taking cooperation between individual goyern ment units. Basic forms of cooperation include: relationships, agreements and associations. Thecoop. eration can also take a form of the commercial company. The paper presents the legał conditions of taking cooperation in the form of commercial companies and the examples of such cooperation(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Bandarzewski: Cywilnoprawne formy współdziałania. W: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. Red. P. Chmielnicki. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 119.
  2. M. Kalisiak, W. Paluch: Działalność gospodarcza gminy i powiatu. Zachodnie Centrum Organizacji. Zielona Góra 2000, s. 150-151.
  3. W. Gonet: Spółki komunalne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2007, s. 31, 33.
  4. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka Prawna. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 1998. s. 126.
  5. A. Agopsztowicz. Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa 1997, s. 100.
  6. M. Szydło: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008. s. 378-379.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu