BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Husejko Władysław (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Zarządzanie długiem publicznym w sektorze samorządowym w warunkach kryzysu światowego
Management of Public Debt in Local Self-Goverment Sector in Conditions of World Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 137-145, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Zarządzanie długiem, Sektor publiczny, Samorządność, Dług publiczny
Debt management, Public sector, Self-government, Public debt
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie potrzeby prowadzenia polityki zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, wykorzystywania odpowiednich instrumentów finansowych, w zależności od sytuacji makroekonomicznej i finansowej oraz specyfiki określonego podmiotu publicznego. Ma to bardzo istotne znaczenie ze względu na konieczność dostosowania planów budżetowych do zmiennych warunków zewnętrznych i w wielu jednostkach samorządu terytorialnego wymusi zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań pieniężnych.(fragment tekstu)

In the article there is presented an essence of public debt on local self-goverment grade. There arc indicated sources oforigin of public dcbt and manners and methods of management. Additionally there was described how economic crisis influenced on level of planncd revenues and budgetary expenses in Westpomeranian Voivodeship in 2009.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Murawski: Koordynacja przepływów finansowych, zarządzanie nadwyżkami i zadłużeniem. Warszawa. 3-4 listopada 2008. "Nowoczesne zarządzanie finansami miast".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu