BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zakres partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej ustawie
Scope of Public-Priyate Partnership in the New Act
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 167-173
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ostatnich latach stało się terminem często używanym w odniesieniu do zagadnień ekonomicznych, prawnych czy nawet politycznych. Utożsamiane z metodą finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez podmioty publiczne we współpracy z partnerem prywatnym było i jest nadzieją na uruchomienie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym postrzegana jest jako proces korzystny dla gospodarki. Wiele państw w dobie ograniczonych środków publicznych sięga do kapitału prywatnego przy realizacji dużych, publicznych programów inwestycyjnych. Stanowi to alternatywną metodę realizacji zadań władz publicznych zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Szansą na uruchomienie działań w tym obszarze miała być ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno- -prywatnym. W rzeczywistości nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Pod jej rządami nie udało się uruchomić żadnego projektu inwestycyjnego. Przyczyn było kilka. Jako pierwszą wymieniano brak przepisów wykonawczych, a kiedy je przyjęto w 2006 roku, okazały się barierą nie do pokonania. Jako drugi powód wskazuje się brak odpowiedniego klimatu wokół PPP. Współpraca administracji z biznesem była traktowana jako coś kryminogennego i korupcjogennego1. Próbą zmiany podejścia do formuły PPP są kończące się w Sejmie prace nad nową ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym2. Celem opracowania jest wskazanie zmian w podejściu do partnerstwa publiczno- prywatnego w nowej ustawie oraz próba oceny zmienionych uregulowań(fragment tekstu)

public-private partnership as a method of cooperation between public sector and private sector • the west of Europę and in the United States has become one of essential instruments for conducting jnvestment ventures in public sector. In Poland. despite of appropriate legał regulations. the method is not developing in the expected direction. On the basis of the Act of 2005. no contracts for investments between public and private sector were signed. There is a hope in the new Act. the legislation process ofwhich is almost flnished. The article is devoted to changes in the Public-Private Partnership Act and possibilities of introducing PPP mechanisms into practice(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak: Możliwości współdziałania sektora samorządowego i prywatnego przy realizacji "sługpublicznych. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum Samorządowe. Uniwersjtet Szczeciński. Szczecin 2008. s. 11.
  2. RGonet: Nowe partnerstwo publiczno-prywatne. "Wspólnota" 2008. nr 49, s. 13.
  3. S. Wikariat: Przetargi nie będą potrzebne przy koncesjach. "Rzeczpospolita" z 17.09.2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu