BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Rzemykowski Tomasz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile)
Tytuł
Kapitał obrotowy a płynność finansowa powiatów ziemskich (na przykładzie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego
Verhaltnis Zwischen dem Betriebskapital und dem Flussigen Finanzzustand in den Landkreisen (Auf dem Beispiel Gewahlten Kreisen in dem Woiwodschaft Grosspolen)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 182-189, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Powiat, Województwo, Płynność finansowa
Working capital, County, Voivodship, Financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcia kapitał obrotowy i kapitał pracujący odnoszone są zazwyczaj do finansów przedsiębiorstw, gdzie wskazuje się na jego znaczenie w zachowaniu płynności finansowej Kapitał pracujący jest gwarantem płynności finansowej podmiotu gospodarczego. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, co oznacza, że wykonuje określone zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność W ujęciu kapitału pracującego odpowiedzialność ta sprowadza się do zachowania płynności finansowej w ujęciu krótkoterminowym oraz równowagi finansowej w ujęciu długoterminowym. W obu podmiotach rola kapitału pracującego jest niezwykle istotna. Pamiętać należ} o tym, aby przy kształtowaniu wielkości kapitału obrotowego zrealizować dwa najważniejsze priorytety, tj. maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa, a w powiecie zachowanie równowagi finansowej i minimalizowanie ryzyka utraty płynności w obu podmiotach. Celem opracowania jest wskazanie na istotę kapitału pracującego w powiecie, poprzez przeniesienie treści teoretycznych na grunt jednostki samorządu terytorialnego, oraz na weryfikacje empiryczną wielkości tego kapitału w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. L.Bednarski. R. Borowiecki. J. Duraj. E. Kurtys. T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. AE. Wrocław 2001. s. 111
  2. M.Sierpińska,D. Wędzki: Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1997. s. 74.
  3. M. Dylewski, B. Filipiak. M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe, deccyzje, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006. s. 147.
  4. M. Dylewski, B. Filipiak. M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samoterytorialnego. Minicipium. Warszawa 2004, s. 114-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu