BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejewski Lech (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny
The Munici Palitity's Tax Policy and its Influence on the Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 190-197, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój lokalny, Polityka podatkowa
District, Local development, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka podatkowa często określana jest mianem polityki fiskalnej1, postrzeganej jako polityka skarbowa, odnosząca się głównie do strony dochodowej budżetu. W literaturze przedmiotu można zauważyć, że pojęcie polityka fiskalna jest pojęciem znacznie szerszym od polityki podatkowej2. Terminu "polityka fiskalna" Z. Fedorowicz używa w znaczeniu ..doboru źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych przez właściwe organy publiczne"3. Organy publiczne powoływane są według ustalonego porządku konstytucyjnego dla związków publicznoprawnych, wśród których funkcjonują państwo i samorząd terytorialny. Zatem można odróżnić politykę fiskalną państwa i politykę fiskalną samorządu terytorialnego4. Zwrócimy uwagę, że inny będzie charakter i cele polityki fiskalnej uprawianej w skali państwa, które dysponuje znacznym potencjałem w postaci kompetencji organów ustawodawczych i może przez to świadomie oddziaływać na kształtowanie się ostatecznej struktury dochodów. Inny zaś jednostek samorządu terytorialnego, które przy kontynuowaniu założeń swojej polityki fiskalnej muszą uwzględniać pewne ramy i ograniczenia wyznaczone im przez państwo w przepisach prawa.Naszym zadaniem jednak nie jest przedstawianie polityki fiskalnej państwa, lecz polityki podatkowej występującej na podstawowym szczeblu samorządu terytorialnego, to jest gminy, którą można rozumieć jako świadome działania powane przez kompetentne organy, zmierzające do osiągnięcia założonych celów, przy zastosowaniu dostępnych i odpowiednio dobranych metod wynikających z norm finansowo-prawnych.(fragment tekstu)

rhe sell government units in Poland. as well as the whole sector of public tlnance. go into debt. o tar applied ta policy's tools are insuHlcient. It means that these entities using well-known entitlementsare forced to seek neyv solutions to improve their financial liquidity and change the system of local development financing. I hese issues determine the major threads of consideration included in the content of article(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Fedorowicz: Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997. s. 7.
  2. Por. L. Jędrzejewski: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007. s. 94
  3. J.Głuchowski: Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1993. s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu