BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego
Integrated Risk Management as a Supporting Function when Running a Construction Enterprise
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 495-510, rys., bibliogr. 24 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Budownictwo, Metody zarządzania ryzykiem
Risk management, Construction sector, Risk management methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizacja w praktyce projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego wymaga zarządzania ryzykiem w sposób kompleksowy i sformalizowany. W odniesieniu do działalności wykonawców budowlanych istnieje zatem potrzeba modyfikacji tradycyjnej formuły zarządzania ryzykiem do postaci zintegrowanej. Zasadniczym celem publikacji jest przedstawienie koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonawstwa budowlanego ujmowanej jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem traktowanym jako całość. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem powinno bowiem dotyczyć wszystkich płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest jednak umiejętność zastosowania odpowiedniej metodyki w tym względzie. Należy więc zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego rozpatrywać w ujęciu funkcjonalnym i funkcyjnym. (abstrakt oryginalny)

The practical execution of investment projects by construction enterprises requires a comprehensive and organised approach to risk management. Therefore, the traditional risk management formula used by contractors operating in the construction industry needs to be modified into an integrated system. The principal aim of the publication is to outline the concept of integrated risk management, which is applied by a construction enterprise as a function supporting running of the company as a whole. Integrated risk management should cover all the areas in which the enterprise operates. The most important thing, however, is the ability to use appropriate methodology in this respect. That is why risk management in construction companies should be analysed from the functional point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bunni N. G. (2003), Risk and Insurance in Construction, Spon Press, Taylor & Francis Group, London - New York.
 2. Burtonshaw-Gunn A. S. (2009), Risk and Financial Management in Construction, Gower Publishing, Farnham.
 3. Cristóbal S. R. J. (2009), Time, Cost, and Quality in a Road Building Project, "Journal of Construction Engineering and Management", Vol. 135, No. 11.
 4. Dallas F. M. (2006), Value & Risk Management, Blackwell Publishing, Ltd., Oxford.
 5. Dziworska K. (2000), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Edwards L. (1995), Practical Risk Management in the Construction Industry, Thomas Telford, London.
 7. Flanagan R., Norman G. (1993), Risk Management in Construction, Blackwell Publishing, Oxford.
 8. Godfrey S. P., Halcrow W. (1996), Control of Risk. A Guide to the Systematic Management of Risk from Construction, CIRIA, London.
 9. Jajuga (red.) (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Knight W. K. (2010), ISO 31000:2009. New Risk Management Standard, The Materials from a Workshop held at the 4th International Conference of Risk Management Association of POLRISK, Warszawa.
 11. Kurek R. (2002), Zadania i miejsce risk managera w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. w: Zarządzanie finansami. Klasyczne metody - nowoczesne narzędzia, Zarzecki D. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 12. Lam J. (2003), Enterprise risk management, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 13. Marcinek K., Pera K., Tworek P., Adamek-Hyska D., Tomecki M. (2012), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 14. Revere J. (2003), Construction Risk. A Guide to the Identification and Mitigation of Construction Risks, AuthorHouse, Bloomington.
 15. Saporita R. (2006), Managing Risks in Design and Construction Project, ASME PRESS, New York.
 16. Smith J. N., Merna T., Jobling P. (2007), Managing risk in construction project, Blackwell Publishing, Ltd., Oxford.
 17. Subsurface Conditions. Risk Management for Design and Construction Professionals, (1998), D. J. Hatem (red.), John Wiley & Sons, New York -Chichester - Wenheim - Brisbane - Singapore - Toronto.
 18. Tworek P. (2010), Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Tworek P. (2012 a), Integrated risk management in construction enterprises - theoretical approach, "Journal of Economics & Management", Vol. 8.
 20. Tworek P. (2012 b), Plan risk response as a stage of risk management in investment projects in Polish and U.S. construction - methods, research, Scientific Annals of the 'Alexandra loan Cuza' University of Iaşi, Economic Science, Vol. 59, Issue 1.
 21. Tworek P. (2012 c), Risk managers in the largest construction and assembly companies in Poland - survey research, w: Managing and Modeling of Financial Risks (PART II), Culik M. (red.), VSB - Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava.
 22. Tworek P. (2013 a), Methodical aspects of risk assessment in investment projects in construction (survey research). w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Barczak A. S., Tworek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 23. Tworek P. (2013 b), Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa.
 24. Walker P., Greenwood D. (2002), Construction Companion to Risk and Value Management, RIBA Enterprises, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu