BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska), Zbroja Andrzej (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Unijne źródła finansowania inwestycji MSP w regionie lubelskim
The European Source Financeing of Investment of SME in Lublin Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 239-251, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Finansowanie inwestycji w gminie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw
EU funds, Investment financing in district, Small business, Enterprises investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wstępna analiza wykorzystania pomocy unijnej w latach 2004-2006 przez MSP województwa lubelskiego wskazuje, że nie miała ona znaczącego wpływu na spadek różnicy między poziomem rozwoju gospodarczego tego regionu w porównaniu z innymi województwami. Województwo to nadal ma najniższy poziom PKB na jednego mieszkańca. W ostatnich latach zaobserwowano natomiast tendencję odwrotną. Różnica ta się zwiększyła. O ile w 2004 roku PKB per capita w województwie lubelskim stanowił 70,79% PKB per capita w Polsce, to w roku 2007 relacja ta wyniosła 67,55%.(fragment tekstu)

Lublin voivodesship belonged (beforc admission Romania and Bułgaria) to the least developed regions in European Union. Prior to admitting Poland to European Union smali and medium enterprises had huge expectations towards EU financial support. Review of EU financing sourees for SME and analysis of EU funds usage in Lublin region have been earried out in the artiele.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2008.
  2. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. PARP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu