BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie funduszy dostępnych w ramach ZPORR dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce
Meaning of Available Within the Confines of IROP Funds for the Entrepreneurship Development in the Greater Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 270-278, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość regionalna, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
EU funds, Local entrepreneurship, Regional entrepreneurship, Integrated Regional Operational Programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z programów kierowanych m. in. na rozwój przedsiębiorczości jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przewidziany dla Polski na lata 2004-2006. RPO i ZPORR to programy, w ramach których środki rozdysponowano między poszczególne regiony z uwzględnieniem ich specyfiki i konkretnie zdefiniowanych potrzeb. Dostrzeżenie w puli potrzeb regionu problemu przedsiębiorczości i rozwoju otoczenia podmiotów gospodarczych stanowi podstawę wzrostu i szansę na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru. Coraz częściej wśród determinant konkurencyjności regionów wymienia się prężne funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy też istnienie infrastruktury otoczenia biznesowego. Celem artykułu jest prezentacja i ocena stopnia wykorzystania funduszy dostępnych w ramach ZPORR przez przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, a także wskazanie barier i trudności związanych z ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem.(fragment tekstu)

A prescntation and an assessment of the degree of exploiting available within thc confines of Integrated Regional Operational Programme (IROP) funds by entrepreneurs from the Great Poland province, as well as showing barriers and connected problems with acąuiring them and using, are a goal of the article. For the development entrepreneurships are of spccial importance 2.5 Measure Promolion of the entrepreneurship (as part of Priority 2) and 3.4 Measure Microenterprises (as part of Priority 3), from here they are also an object of analysis in this study. As part of 2.5 Measure the largest percentage of ultimate beneficiaries used the component of the help are which advisory-training services, as part ot 3.4 Measure beneficiaries in the Great Poland province defhhtely preferred the investment support to the consulting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
  2. Projekty współfinansowane ze środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności. Red. J. Skrzypek. Twigger, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu