BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Porównanie sposobu postrzegania produktów ekologicznych przez konsumentów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych
A Comparison of Consumer Perceptions of Organic Products between the United States and Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 5, s. 61-64, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Rolnictwo ekologiczne, Zachowania konsumenta
Ecological product, Ecological agriculture, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Wiedza na temat postrzegania produktów ekologicznych przez konsumentów pozwala na lepsze zbadanie potencjału rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych. Wiedza ta może także pomóc w tworzeniu i wdrażaniu efektywnej polityki względem promocji produktów ekologicznych i rozwoju skutecznych strategii marketingowych. Stany Zjednoczone i Polska to interesujące przykłady krajów, które charakteryzują się odmiennym poziomem rozwoju rynków ekologicznych. Pozwala to na sprawdzenie, czy poziom ten ma wpływ na sposób postrzegania żywności ekologicznej przez konsumentów. Badanie zostało przeprowadzone na Uniwersytecie na Florydzie (USA) oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyniki badań zostały poddane dalszej analizie z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego. Wyniki wskazują, że studenci z Polski i Stanów Zjednoczonych inaczej postrzegają produkty ekologiczne. Wiele tych różnic wynika z odmiennego poziomu rozwoju rynku ekologicznego. (abstrakt oryginalny)

Knowledge of consumer perceptions of organic products allows an improved organic agriculture and oragnic product market research. Such knowledge helps the formulation and implementation of organic product promotion and the development of effective marketing strategies. The United States and Poland are an interesting example of two countries characterized by a different level of organic product market development. The difference permits the examination whether it influences consumer perceptions of organic products. The article uses data collected through a survey conducted among students at the Unversity of Florida, USA, and Warsaw Life Sciences University, Poland. Results were obtained using the econometric techniques and indicate that students from both countries differ in their perceptions. A number of established differences result from the organic market development stage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aertsens J., Verbeke W., Mondelaers K., Van Huylenbroeck G. 2009: Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal, vol. 111, no. 10, 1140-1167.
 2. Azurra A., Paola P. 2009: Consumers' behaviours and attitudes toward healthy food products: The case of Organic and Functional foods. 113th EAAE Seminar "A resilient European food industry and food chain in a challenging world. Chania, Crete, Greece.
 3. Conner D. 2004: Consumer Preferences for Organic Standards: Does the Final Rule Reflect Them? Journal of Sustainable Agriculture, vol. 23(3), 126-143.
 4. EuroMonitor. 2011: [www.euromonitor.com], odczyt 03.14.2011.
 5. Grankvist G., Biel A. 2001: The importance of beliefs and purchase criteria in the choice of eco-labelled food products. Journal of Environmental Psychology, 405-410.
 6. Grzelak P. 2009: Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce. Assessment of economic and market impact of the financial support of the organic farming in Poland. Warsaw: Univeristy of Life Sciences - SGGW.
 7. Hill H., Lynchehaum F. 2002: Organic milk: attitudes and consumption patterns. British Food Journal, vol. 104, no. 7, 526-542.
 8. Hoefkens C., Verbeke W., Aertsens J., Mondelaers K., Van Camp J. 2009: The nutritional and toxicological value of organic vegetables: consumer perception versus scientific evidence. British Food Journal, vol. 111(10).
 9. Hughner R.S., McDonagh P., Prothero A., Shultz II C.J., Stanton J. 2007: Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behaviour, March-June, 94-110.
 10. Kihlberg I., Risvik E. 2007: Consumers of organic foods - value segments and liking of. Food Quality and Preference, vol. 18, no. 3, 471-481.
 11. Magnusson M.K., Arvola A., Koivisto-Hursti U.K., Aberg L., Sjoden P.O. 2001: Attitudes towards organic foods among Swedish consumers. British Food Journal, vol. 103, no. 3, 209-226.
 12. Monaco R., Cavella S., Torrieri E., Masi P. 2007: Consumer Acceptability of Vegetable Soups. Journal of Sensory Studies, 22, 81-98.
 13. Naspetti S., Zanoli R. 2006: Organic Food Quality & Safety Perception Throughout Europe. 98th EAAE Seminar 'Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives'. Chania, Crete, Greece.
 14. O'Donovan P., McCarthy M. 2002: Irish consumer preference for organic meat. British Food Journal, vol. 104, no. 3/4/5, 353-370.
 15. Organic Trade Association. 2006: U.S. Organic Industry Overview. OTA's 2006 Manufacturer Survey.
 16. Pellegrini G., Farinello F. 2009: Organic consumers and new lifestyles: An Italian country survey on consumption patterns. British Food Journal, vol. 111, no. 9, 948-974.
 17. PMR. 2010: Rynek Produktów Ekologicznych i Organicznych w Polsce - Rynek z Dużym Potencjalem. PMR Publications.
 18. U.S. Department of Agriculture. 2011: Retrieved 07 08, 2011, from The Economic Research Service, Organic Agriculture: Organic Market Overview, [www.ers.usda.gov/briefing/organic/demand.htm].
 19. Williams C.M. 2002: Nutritional quality of organic food: shades of grey or shades of green? Proceedings of the Nutrition Society, 61, 19-24.
 20. Yue C., Grebitus C., Bruhn M., Jensen H.H. 2008: Potato Marketing - Factors Affecting Organic and Conventional Potato Consumption Patterns. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE.
 21. Żakowska-Biemans S. 2011: Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, vol. 113, no. 1, 122-137.
 22. Zhao X., Chambers E.I., Matta Z., Loughin T.M., Carey E.E. 2007: Consumer Sensory Analysis of Organically. Journal of Food Science, vol. 72, no. 2, 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu