BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowska-Biernat Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zagadnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju w projekcie urządzenia gospodarstwa rolnego
Sustainable Development Issues in the Farm Reorganization Project
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 5, s. 83-86, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarstwa rolne
Sustainable development, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na obecnym etapie tworzenia nowej dydaktyki ekonomii zrównoważonego rozwoju duże znaczenie w procesie kształtowania postawy homo sustiens wśród studentów ma ujmowanie zagadnień dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju w ramach już prowadzonych zajęć, zwłaszcza takich przedmiotów jak mikroekonomia lub ekonomika i organizacja rolnictwa. Przedstawiono metodę rozszerzenia zakresu projektowania organizacji rodzinnego gospodarstwa rolniczego z uwagi na ocenę stopnia jego zrównoważenia pod względem produkcyjno-ekologicznym oraz ekonomiczno-społecznym. (abstrakt oryginalny)

The paper, recognizing the importance of the issue, proposes a new approach of sustainable economic development to shape the homo sustiens attitudes among students. The approach presents issues of the lasting, but sustainable development within the already taught subjects, especially microeconomics, orthe ecnomics and oragnization of agriculture. The presented method broadens the scope of family farm planning and accounts for its production-environment and economics-society interactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R. 2003: Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Rocz. AR w Poznaniu CCCLVIII, Ekon. 2, 3-10. Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 2. Borys T. 2010: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych. [W:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarys problemów badawczych i dydaktyki (red. B. Poskrobko). Wyd. WSE w Białymstoku, 46.
 3. Harasim A., Madej A. 2008: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 95, z. 2, 28-30.
 4. Kapusta F. 2009: Profesor Bohdan Kopeć prekursorem zrównoważonego gospodarstwa i rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development (red. W. Poczta). Wyd. UP w Poznaniu. 311-317.
 5. Kiełczewski D., Poskrobko T. 2010: Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju. [W:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarys problemów badawczych i dydaktyki (red. B. Poskrobko). WSE w Białymstoku,107-108.
 6. Kopeć B. 1959: Metodyka projektowania organizacji gospodarstw rolnych. PWRiL Warszawa, rozdz. II.
 7. Kopeć B. 1964: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych w zarysie. PWRiL Warszawa, 270.
 8. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 239-246.
 9. Krasowicz St. 2006: Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo, LXXXVII, 540, 255-261.
 10. Kuś J., Jończyk K. 2005: Dobra Praktyka Rolnicza w gospodarstwie rolnym - materiały szkoleniowe. CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu. Radom.
 11. Runowski H. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk. Rol. SERiA, t. 2, z. 1, 98-99.
 12. Wilk W. 2005: Koncepcja wykorzystania danych rachunkowych FADN do ustalenia stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. [W:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.S. Zegar). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Zegar J.S., Wilk W. 2007: Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów. [W:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.S. Zegar). IERiGŻ-PIB, Warszawa, 59.
 14. Zysnarska E. 2002: Pomiar jakości życia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2.
 15. Żylicz T. 2010: Czy studentów ekonomii należy uczyć o trwałym rozwoju? [W:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarys problemów badawczych i dydaktyki (red. B. Poskrobko). Wyd. WSE w Białymstoku, 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu