BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochański Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Istota sprawozdawczości w generowaniu informacji promocyjnej przedsiębiorstwa
The Essence of Financial Reporting in Generating Promotion Information
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 352-358
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Promocja-mix, Promocja przedsiębiorstwa, Informacja marketingowa
Financial reporting, Reporting in enterprises, Promotion-mix, Promotion of enterprise, Marketing information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sprawozdawczość finansowa stanowi integralną część rachunkowości finansowej. Jest wynikiem procesu przetwarzania danych w systemie informacyjnym rachunkowości. Końcowy efekt tych działań - sprawozdanie finansowe prezentuje informacje uzyskane w wyniku ciągłego i rzetelnego gromadzenia danych w określonym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie finansowe przedstawia różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, charakteryzujące sytuację finansową, majątkową i wynikową podmiotu gospodarczego. Informacje generowane przez sprawozdawczość mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności promocyjnej przedsiębiorstwa. Standardowy koszyk promotion mix powinien być uzupełniany o elementy umożliwiające wsparcie klasycznych instrumentów promocji. Jednym z nich jest niewątpliwie sprawozdawczość, zapewniająca generowanie spójnej bazy informacyjnej o sytuacji przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia sprawozdawczości w generowaniu informacji na potrzeby działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie istota sprawozdawczości, jej miejsce w systemie rachunkowości oraz możliwości zastosowania informacji przez nią generowanych w działalności marketingowej jednostki gospodarczej.

A crucial role of a financial reporting as an intcgral part of accountancy is to generate information about financial status of (he company. That information can be used to support promotion activity. Using the financial reporting in marketing is a result of searching alternative instruments which may develop a traditional promotion mix. The financial accountancy connects the company with its environment. A proper application of the financial reporting in promotion may bring significant benefits without incurring additional costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ossowska, P. Szczypa: Rachunkowość zagadnienia podstawowe. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2004.
  2. Zarządcze aspekty rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  4. Rachunkowość a zintegrowane, zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. E. Nowak, A. Kaszuba-Perz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
  5. M. Nowak: Controlling działalności marketingowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu