BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjność sektora usług a sytuacja na rynku pracy
Innovation of Service Sector and Sytuation of Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 429-439, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Sektor usług, Rynek pracy
Innovative character, Services sector, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie innowacyjnych firm w sektorze usługowym i wzrost ich aktywności staje się "motorem" szeroko rozumianego rozwoju. Przekłada się on na szereg płaszczyzn przestrzeni społeczno-gospodarczej, m.in. poprzez zacieśnianie się więzi między nauką a gospodarką, kwalifikacje kadr, tworzenie nowej wiedzy, wartości i jakości, powstawanie nowych, innowacyjnych firm, a także na dyfuzję innowacji na inne rynki. Z punktu widzenia regionu aktywność w zakresie działalności innowacyjnej sektora usług, wydaje się tym istotniejsza, iż ekspansja rynkowa innowacji usługowej ma najczęściej swój początek właśnie na poziomie regionalnym. Tymczasem innowacja sektora przemysłowego od początku funkcjonuje na rynku krajowym. Dodatkowo otwarcie sektora usług na działania innowacyjne powoduje rozszerzenie zakresu działalności, co przekłada się na wzrost miejsc pracy i poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy.(fragment tekstu)

In the modern economy innovation is assumed to play a very important role. The paper describes the innovation activities in the service sector in Polen by voivodships during 2004-2006. The sector's condition determines dynamics of the ongoing favourable socio-economic changes. In all the regions considered, job creation incrcasingly occurs in the service sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Niedzielski, K. Rychlik, J. Markiewicz: Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 2. E. Kwiatkowski: Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. PWN, Warszawa 1980.
 3. Cz. Niewadzi: Sektor usług w kapitalizmie. PWN, Warszawa 1982.
 4. M. Daszkowska: Usługi. Produkcja, rynek. marketing. PWN. Warszawa 1998.
 5. A. Panasiuk, A. Tokarz: Specyfika i klasyfikacja usług. W: Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa., PWN, Warszawa 2005.
 6. G. Węgrzyn: Zatrudnienie a innowacyjność w sektorze usługowym. W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej. Red. G. Maniak. Uniwersytet Szczeciński Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2008.
 7. P. Niedzielski, K. Rychlik: Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym - odmienność czy podobieństwo? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" 2007. nr 8, s. 178.
 8. Usługi w Polsce 2002 -2007. Red. D. Słomińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa 2008.
 9. M.G. Woźniak: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 10. W. Breński, A. Oleksiuk: Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji. Difin, Warszawa 2008.
 11. G. Węgrzyn: Innowacyjność regionów »v Polsce. W: Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw. Red. A. Rapacz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 12. Usługi w Polsce 2002-2007. Red. D. Słomińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu