BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochański Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budżetowanie jako nowoczesna metoda zarządzania proekologicznego
Budgeting as a Modern Method of Ecological Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 219-225, rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie, Ekologia, Ochrona środowiska
Budgeting, Management, Ecology, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kluczowym determinantem przetrwania i sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw jest nieustanne dostosowywanie się do nowych procesów i zachodzących zmian. Zrealizowanie tego celu możliwe jest dzięki wykorzystaniu rachunkowości zarządczej, umożliwiającej jednocześnie osiągnąć rozwój w konkurencyjnym otoczeniu oraz dokonać wyboru najkorzystniejszego wariantu prowadzenia działalności gospodarczej przy określonych determinantach wewnętrznych i zewnętrznych. Spośród wielu instrumentów rachunkowości zarządczej, wspomagających skuteczność prowadzonej działalności proekologicznej, wyróżnić należy budżetowanie, stanowiące nowoczesną metodę zarządzania przedsiębiorstwem, oraz wysoko skonkretyzowaną formę planowania zarówno w aspekcie procedury budżetowania, jak i w postaci wielkości ekonomicznych objętych budżetowaniem. Budżetowanie jest metodą zarządzania ukierunkowaną na poprawę skuteczności wykorzystania zasobów jednostki gospodarczej. Wynikiem budżetowania jest budżet stanowiący plan działania całego przedsiębiorstwa oraz konkretnych ośrodków odpowiedzialności w ustalonym okresie1. Celem artykułu jest zaprezentowanie skuteczności wykorzystania instrumentu budżetowania jako nowoczesnej metody zarządzania proekologicznego. Przedstawiona zostanie Kota budżetowania w ochronie środowiska oraz możliwości jej wpisania w działalność proekologiczną przedsiębiorstw(fragment tekstu)

Management accounting is a field of science which can provide agreat support for the comlt supports many different company's divisions. mainly the management. A management diviston relies on accounting instruments to develop and upgrade thcir actions. One of those instruments js budgeting which may become a crucial element of the ecological management. Budgeting is afoundation ofcreation and realization ecological airns and plans which have agreat influence on company's position on the market. Budgeting can be described as a process consisted of specified activilies. It is a modern method of company's management. providing support and development of ecological aclivities and minimizing risks. Budgeting is the one of the accountancy instrument which optimizes ecological actions(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowanie w Przedsiębiorstwie, organizacja, procedury, zastosowanie. Red. E. Nowak. B. Nita Polska. Warszawa 2007. s. 31.
  2. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. s. 296-297.
  3. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Red. H. Nowak. Ośrodek Doradztwa i Doskonała" Kadr Sp. z o.o.. Gdańsk 2002. s.26
  4. J. Marzec: Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski. 2002. s. 35.
  5. J.Komorowski: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. s. 46
  6. M. Dylewski. B. Filipiak. P. Szczypa: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe.{'"Ą finansowe i zarządcze. CeDeWu Sp. z o.o.. Warszawa 2007. s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu