BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instrumenty informacyjne w stymulowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego)
Informing Instruments in Stimulating Local Economic Deyelopment (Based on Zachodniopomorskie Region)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 226-233, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Rozwój gospodarczy, Województwo
Local development, Economic development, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki rynkowej i w warunkach ekspansywnej globalizacji, kiedy częste przenoszenie produkcji nie jest faktem budzącym zdziwienie, a władze samorządowe zabiegają o powstanie kolejnej rodzimej firmy na swoim obszarze, ważne wydają się działania mające na celu stworzenie silnych więzi przedsiębiorców z lokalnym środowiskiem gospodarczym i władzami samorządowymi. Istotne w tym kontekście są działania i instrumenty informacyjne, których efektem zastosowania jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony bardzo ważne wydaje się również budowanie zasobów bazy informacyjnej w gminie na temat mocnych i słabych stron funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają one bowiem ocenić realne warunki gospodarowania oraz w odpowiedzi na tę ocenę, stworzyć kompleksowy system wsparcia lokalnych firm i potencjalnych inwestorów zewnętrznych.(fragment tekstu)

Local economic policies ought to focus on specific features of local communities. including environmental particularities. These factors shape the local model of economic development. The macro economic goal of creating a corporate friendly environment in order to start, maintain and expand businesses. contributing this way into employment growth, is also the main objective in micro scalę. The aulhor in the article describes issues concerning local policies. deflning their forms and conditions upon which particular policies can be pursued. She particularly concentrates on informating instruments used to shape development on local levels.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Filipiak-Dylewska: Wybory strategiczne w rozwoju społeczności lokalnej a dylematy ich finansowania. W: Materiały konferencyjne V Zachodniopomorskiego Forum Finanse 2000. Szczecin. s.129
  2. A. Sztando: Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. "Samorząd Terytorialny" 1999. 7-8. s. 79-108.
  3. W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, li. Malinowska: Wspieranie przedsiębiorczości przez Sarząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa 2000,s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu