BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwagi dotyczące funkcji i zadań samorządu terytorialnej w kontekście niestabilności rynkowego systemu finansowego
Marks about Functions and Tasks of the Local Government in the Context of The Instability of the Market Financial System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 234-241
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, System finansowy
Local government, Financial system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niezaprzeczalnie rolą państwa jest tworzenie ładu społeczno-gospodarczego w powiązaniu z kreowaniem wzrostu gospodarczego i troska o te struktury. W demokratycznych pań. państwach o gospodarce rynkowej funkcja ta jest sprawowana przez scentralizowane i zdecentralizowane struktury administracji i władzy publicznej, m.in. przez samorząd terytorialny. Najtrudniej jest pełnić tę funkcję w okresach dekoniunktury gospodarczej, szczególnie wówczas gdy równocześnie występuje destabilizacja, a w najgorszym przypadku - załamanie my rynkowego systemu finansowego. Stwierdzenie to jest nie do podważenia, nawet jeśliby wziąć pod uwagę istniejący wśród ekonomistów akademickich spór na temat roli rynkowego systemu finansowego we wzroście gospodarczym. Jest to spór. czy między rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym występuje związek przyczynowo-skutkowy czy jedynie korelacja statystyczna. Joan Robinson wyznawała pogląd, że rynkowy system finansowy podąża za popytem na usługi ze strony realnej sfery gospodarki. Merton Miller twierdził, że wzrostu gospodarczego nie da się zrozumieć bez uwzględnienia formy instytucjonalnej oraz stanu zaawansowania rozwoju systemu finansowego (rynkowego). W każdym razie teoria ekonomii bierze pod uwagę wpływ sektora finansowego na cykl koniunkturalny(fragment tekstu)

Since autumn 2008 the next strong change,increasing the uncertainty of the correct realization and tasks ot self-government units, has taken place. An occurred destabilization (crisis) of the world financial system signifies an appearance of new conditioning of self-govemment execulions of tasks.It is necessary to make itself aware of the existence and to understand the phenomenon of fragility (susceptibilities to the destabilization) of financial system in order to become convinced to valuables recommendation of academic theoreticians in relation to directions, methods, tools of creating ihe local development. creating the socio-economic order. It was also the purpose of this study.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. R.Levine: / mańce and Growth: Theory and Evidence. "Working Paper". NBER. Cambridge 2004.nr 10766
  2. S. Flejterski: Podstawy metodologii finansów. Elementy koniparatystyki. Economicus. Szczecin 2006,s.53
  3. M.D. Bordo: Growing up to financial stability.Working Papers". NBER. Cambridge 2007,nr 12993.
  4. The recent behavior off financial market volatility."BIS Papers". BIS. Basel 2006. nr 29
  5. A. W. Ryan: Systemie risk. I0th Annual International Banking Conference: Globalization and Systemie Risk, FED of Chicago. Chicago 2007 (materiały konferencyjne).
  6. C. Borio: Change and constancy In the financial system: implication for financial distress and Policy -BIS Working Papers". Monetary and Economic Department 2007. No. 237.
  7. D. Korenik: Wyzwania dla finansowania rozwoju regionalnego przez samorząd terytorialny u warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Instytucje finansowe, podmioty gospodarze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe nr 380. Uniwersytet Szczecińskiego Szczecin 2005. s. 121-134
  8. D. Korenik: Nowe możliwości wykorzystania wspólnotowych instrumentów finansowych w celu wspierania sektora MSP. Rola samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe "Ekonomiczne Problemy Usług nr 14". Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2008. s. 205-215
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu