BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiński Kazimierz (Burmistrz Pyrzyc)
Tytuł
Formy kreatywności samorządu wiejskiego i ich skuteczność na przykładzie gminy Pyrzyce
Forms of the Creativity of the Country Self - Governmennt and their Effectiveness on the Example of the Commune Pyrzyce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 249-257
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Kreatywność, Samorządność, Wieś, Gmina
Creativity, Self-government, Village, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka samorządności mieszkańców wsi zawsze była marginalnie traktowana zarówno przez władze jak i przez naukę. Owo stwierdzenie można wesprzeć następująco, mianowicie, iż stan taki był implikacją pozycji samorządów w systemie organizacji społeczności bez podmiotowości i do pewnego stopnia ich pozycji w życiu samych społeczności lokalnych. W wyniku przemiany ustrojowej państw, dziś sytuacja jest zgoła odmienna, bowiem znaczna część mieszkańców wsi gminy Pyrzyce, utrzymuje się ze źródeł pozarolniczych. Do niedawna ludność wiejska była względnie homogeniczna w swej strukturze społeczno-zawodowej ze względu na czynnik unifikujący, jakim był zawód rolnika. Mieszkańcy pyrzyckich wsi powoli ale konsekwentnie zmierzają do niwelowania różnicy jaka dzieli ich od miasta w zakresie materialnym, technicznym i kulturalnym. W przeciwieństwie do ludności miejskiej, bardzo często sami muszą sobie budować drogi, chodniki. świetlice, place zabaw dla dzieci, boiska sportowe itp. Widoczną, a nierzadko decydującą role w tym procesie zaspakajania elementarnych niemalże potrzeb, pełni samorząd wiejski. I maja 2004 roku nastąpiło rewolucyjne rozszerzenie Unii Europejskiej. Największym spośród dziesięciu nowych krajów jest Polska. Przynależność naszego kraju do Unii Europejskiej jest szansą dla środowisk wiejskich dla popierania między innymi infrastruktury technicznej. Liderzy wiejscy, mieszkańcy wsi, wiedzą, że głównym producentem bogactwa są informacje i wiedza, o czym w niniejszym referacie informuję(fragment tekstu)

Modern countryside differs signi ficantly from the countryside from before the era of social and economic transformations, it concerns all villages in particular. not only the so-called post-state farms areas. Changes occurred in many spheres of life. however. the characteristics of Pyrzyce region village is what mainly changed. Today's v illage, maybe more slowly than a town, but equally effectively. is seeking its own road in the new reality. People"s attitudes are changing. and so is the appearance of wllagcs. In individual places leaders start operating. who through their commitment motivate whole groups to action, there are such villages where all residents get involved in common causes. A leader, an animator (Lat. a revivalist. a soul giver) is usually a village leader, who encourages village residents to engage in various forms of creativity. Observing this very positive trend. I have launched some forms of support for village initiatives: - A competition "The most attractive surroundings". - A village leader allowance (village leaders' fund). - A competition "An active village". E|amples recorded in the department unequivocally prove the creativity of village self-governments in Pyrzyce area as well as their efficiency in numerous spheres of social life. I wish to congratulate you on the achieved effects and to extend my thanks to you.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Buczkowski: Samorząd terytorialny drogą do demokracji. Red. P. Buczkowski. R. Sowiński- Poznań 1994. wprowadzenie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu