BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sekwencyjność a wielopoziomowe zarządzanie gospodarką ze szczególnym uwzględnieniem państw rozwijających się
Sequencing of development and multilevel management of the economy with emphasis on the developing countries
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 9-32, tab., rys.
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Zarządzanie gospodarką, Rozwój gospodarczy, Sekwencyjność
Knowledge acquisition, Management of the economy, Economic development, Sequencing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielopoziomowe zarządzanie oraz sekwencyjność posunięć dotyczących tworzenia warunków do rozwoju gospodarki państw czy ich grup jest faktem w stosunkach międzynarodowych. Sprzyjają tym rozwiązaniom uzupełniające się interesy grup państw, co ma znaczenie w sytuacji, gdy egoizm realizacji wielu z tych interesów jest temperowany, żeby nie powiedzieć kontrolowany przez prawo międzynarodowe i tworzące je instytucje międzynarodowe. W ograniczonym stopniu wiedza na temat wielopoziomowego zarządzania, sekwencyjności rozwoju oraz możliwości z tym związanych dla gospodarek rozwiniętych i rozwijających się znalazła odbicie w publikacjach oraz skutecznych rozwiązaniach opartych na wspomnianych mechanizmach w praktyce. Na ogół publikacje omawiające ten wycinek stosunków międzynarodowych pokazują niską przydatność tego rodzaju instrumentów, które zostały stworzone dla celów rozwoju i są dość powszechnie wdrażane, choć ich skuteczność jest dość ograniczona. (fragment tekstu)

The article shows possibilities of economic processes management in each economy, dividing them into internal methods and external methods. The later embrace conditions created by international environment as well as international organizations and relations established with them. Such management is strongly dependent on diversification of development of particular groups of economies, it takes into account national interests of different groups of economies and national, regional and global interests and differences among them. The concept is also strongly linked to stage of development of external institutional ties of each state. A separate part of the study is devoted to transmission channels which play an important role in helping to introduce certain solutions practiced and tested in other democracies. The subject covered in the article illustrates that only a limited number of countries make full use of the possibilities which were created by conditions of differentiated development and multilevel management, which creates an important component of the compound system, supporting it strongly. The conclusion of the article draws attention to the need of knowledge acquisition concerning sequencing of development and multilevel management of economic processes in each economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen & Unwin, New York 1965, s. 163 i n.
 2. Chomsky N., Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, Henry Hold and Company, New York 2007, s. 39-79.
 3. Della Croce R., Stewart F., Yermo J., Promoting Longer -term Investment by Institutional Investors: Selected Issues and Policies, OECD, Paris 2011, s. 4.
 4. Ghani A., Lockhart C., Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World, Oxford University Press, Oxford and New York 2009, s. 7-85.
 5. Global Competitiveness Report 2008-2009, Geneva 2008, s. 9.
 6. Global Competitiveness Report 2012-2013, Geneva 2012, s. 10.
 7. Global Competitiveness Report 2012-2013, Geneva 2012, s. 8.
 8. Gonnard E., Jung Kim E., Ynesta I., Recent Trends in Institutional Investors Statistics, OECD, Paris 2008, s. 4.
 9. http://investvine.com/us-calls-for-asean-free-trade-agreement/, dostęp 20.08.2013.
 10. http://library.fundforpeace.org/fsi13-overview, dostęp 19.07.2013.
 11. Kirkpatrick C., George C. [główni autorzy], Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) of Association Agreement under Negotiation between the European Community and Mercosur. Final Overview Trade SIA Mercosur. Final Report. Revised version, Manchester, March 2009.
 12. Kłosiński K., Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, KUL, Lublin 2013.
 13. Kołodziejczyk K., Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 14. Krugman P., Competitiveness. A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" March/April 1994, Vol. 73, No. 2.
 15. Mills G., Pham J. P., Kilcullen D., Fixing Africa's Most Failed State, (Kindle Edition), Tafelberg, New York 2013.
 16. Most Favoured Nation Clauses - No favoured view how they should be interpreted, Kluwer Arbitration Blog. 2011 CPRJ Institute Award Winner Outstanding Electronic Media, http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2011/07/25/most-favoured-nation-clauses-%E2 %80 %93-no-favoured-view-on-how-they-should-beinterpreted/, dostęp 30.08.2013.
 17. Ortiz I., Fiscal Stimulus Plans. The need for a new global deal, MFW 2010.
 18. World Investment Report. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge 2008.
 19. World Investment Report. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu