BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciołek Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Uwzględnianie ryzyka inwestycyjnego przy wyznaczaniu NPV metodą Monte Carlo
Investment Risk in Monte Carlo Method of Setting the Net Present Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 456-466, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Metoda Monte Carlo
Investment risk, Monte Carlo method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stosowanie metody Monte Carlo w szacowaniu NPV budzi wiele wątpliwości w świecie nauki, przez co metoda ta jest często pomijana w publikacjach dotyczących problematyki oceny efektywności inwestycji. Głównym zarzutem stawianym metodzie Monte Carlo jest fakt dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą stopy dyskontowej nieuwzględniającej ryzyka'. Stąd też wielu autorów uważa, iż NPV projektu inwestycyjnego obliczone za pomocą metody Monte Carlo nie może być interpretowane tak jak NPV ustalone zgodnie z definicją przyjętą w finansach. Przedstawiony wyżej problem wydaje się trudny do rozwiązania ze względu na konstrukcję metody Monte Carlo, gdzie ryzyko przedstawione jest w formie rozkładu zmiennej wynikowej. Z jednej strony zarzuca się metodzie Monte Carlo, używanej w analizie wrażliwości, dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą stopy dyskontowej nieuwzględniającej ryzyka. Z drugiej strony, posłużenie się w takim wypadku stopą dyskonta uwzględniającą ryzyko byłoby nieracjonalne i wypaczało sens stosowania metody Monte Carlo. Czy istnieje zatem sposób takiego ustalenia wartości NPV metodą Monte Carlo, by wartość ta była traktowana równoważnie z wartością NPV ustaloną za pomocą stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko? Jeśli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione?(fragment tekstu)

Using the expccted value of the net cash flows as the common denominator merging NPV set by discount rate including risk and NPV set by Monte Carlo method proved that it is possible to treat equally both values as the same economic dimension. In addition presented methodological conditions that must be fulfilled in Monte Carlo method to receive the NPV value that can be interpreted as the NPV that includes risk in discount rate.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Brealey, S. Myers: Principle of Corporate Finance. McGraw-IIill, Nowy Jork 1984.
  2. P. Newman: The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Vol. 1-3, Palgrave Macmillan, March 2004.
  3. A. Damodaran: Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications. Septembcr 2008, Stern School of Business.
  4. R.A. Brealey, S.C. Myers: Priniciples of Corporate Finance. McGraw-IIill Company 2003.
  5. M. Dobija, D. Dobija, J. Kuchmacz: Inwestowanie i kredytowanie. Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1993.
  6. P. Kawa, S. Wydymus: Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej. Text, Kraków 1998.
  7. F.S. Mishkin: The Economics of Money. Banking and Financial Markets. Addison Wesley, Boston 2003.
  8. A. Damodaran: H hal is risk free rate? A search for the Basic Building Błock. Stern School of Business, New York University, grudzień 2008.
  9. W. Rogowski: Rachunek efektywności inwestycji. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu