BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rachunkowość jako element nowoczesnego systemu informacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Accounting as a Component of a Modern Information System of Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 467-473, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Informacja o przedsiębiorstwie, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Company information, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dostęp do informacji jest niewątpliwie koniecznością dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. Niestety większość małych i średnich przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić na sprawnie funkcjonujący system informacji. Koszty pozyskania informacji są bowiem dla nich zbyt wysokie. Zdobycie rzetelnej informacji uzależnione jest od dwóch czynników: pracy intelektualnej, związanej z zebraniem i przygotowaniem informacji oraz od czynnika związanego z urządzeniami przetwarzającymi i przechowującymi dane. Systemy informacyjne, które potrafią szybko zdobyć, przetworzyć, odpowiednio przechowywać i dostarczać niezbędne informacje o wysokiej jakości są wciąż jeszcze drogie i poza zasięgiem najmniejszych przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest podkreślanie roli i znaczenia systemu rachunkowości jako elastycznego i stosunkowo niedrogiego źródła informacji dopasowanego do indywidualnych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

Changeable macro and micro surroundings conditions cause enterprises to need more topical infounation to face increased competition. A fundamental source of information abont enterprise's financial situation is an accounting system. The article presents an accounting as a very important part of the enterprise's information system. An amount as well as quality of information depends on the structure and the effectiveness of this system. The study shows the significance of information and its influence on making decision and satisfying enterprise's needs, particularly small and medium sized ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Drewniak: Rola systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXX, Zeszyt 341, Toruń 2000.
 2. J. Czerniak: Informacja i zarządzanie. PWE, Warszawa 1978.
 3. E. Kolbusz: Strategiczne zarządzanie informacją. W: Strategia systemów informacyjnych 1999. Materiały konferencyjne AE w Krakowie, Kraków 1999.
 4. B. Stefanowicz: Informacyjne systemy zarządzania. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 5. J. Oleński: Ekonomika informacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 6. E. Kolbusz: Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne. WNUS. Szczecin 1993.
 7. A. Nowicki: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego u1 zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. E. Terebucha: System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
 9. A. Karmańska: Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Red. P. Wachowiak. Stowarzyszenie Ksiągowych w Polsce, Warszawa 2006.
 10. Mała Encyklopedia Rachunkowości. PWE, Warszawa 1964.
 11. A. Helin: Ustawa o rachunkowości. Podatkowe komentarze praktyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 12. A. Jaklik, B. Micherda: Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1992.
 13. B. Micherda, M. Szulc: Prawo bilansowe i podatkowe we współczesnej rachunkowości. Problemy rachunkowości nr 3, Warszawa 2004.
 14. M. Ossowska: System rachunkowości - jego funkcje i zasady. W: Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości. Red. P. Szczypa. CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu