BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konkurencyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe szansą rozwoju regionów
Competitive Enterprises Delivering Business Services-a Major Opportunity for Regional Progress
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 273-279, rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Konkurencja, Usługi biznesowe, Rozwój, Przedsiębiorstwo
Competition, Business services, Development, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wraz z pogłębianiem się procesów integracji oraz globalizacji, konkurencyjność nabiera coraz większego znaczenia. W sytuacji nieograniczonych potrzeb oraz ograniczonych zasobów konkurencja stymuluje postęp społeczno-ekonomiczny, innowacyjność i racjonalne gospodarowanie, "oznacza wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania właściwego problemu, we właściwym miejscu i we właściwym czasie". Konkurencyjność jest kategorią wielopłaszczyznową, rozpatrywaną w skali mikro-, mezo-. makro- i megaekonomicznej. Jest jednym z najczęściej wymienianych pojęć w literatur/ e ekonomicznej, zjawiskiem docenianym przez teoretyków i praktyków gospodarczych, którzy upatrują w niej m.in. szansy odwrócenia tendencji niskiego wzrostu gospodarczego2. W skali mikroekonomicznej konkurencyjność odnoszona jest głównie do przedsiębiorstw, które aby odnieść sukces rynkowy, muszą posiadać odpowiednią pozycję konkurencyjną. Uzyskanie takiej pozycji jest możliwe dzięki posiadaniu atutów cenionych przez rynek (przewagi konkurencyjnej). Zalety te są podzielone w ramach łańcucha wartości złożonego z podstawowych funkcji przedsiębiorstwa, a uzyskanie przewagi jest zależne od osiągniętych wyników na poszczególnych ogniwach łańcucha.(fragment tekstu)

Alongside inereased integration and globalization, competiveness is constantly getting greater meaning. In times of unlimited needs and highly limited resources, competiveness stimulates both socialand economical progress, as well as innovativeness and rational management. Competiveness is multi-dimensional category, which should be considered in a micro-. mezzo-. macro- and mega- economical scale. In a micro-economical approach, competiveness relates mainly to companies. which are obliged to hołd an adequate competitive stand. This position. will depend on many factors, but will allow them to achieve success eventually. Highly-competitive enterprises may turn out to be leading propulsions ot regional progress. This may especially occur, in case of companies delivering business services. which role in European, Polish and regional economy, inereases constantly.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. G.A. Hale:Managing for Competitiveness, Executive Excellence. New York 1988. s. 11.
 2. B. Dobiegała-Korona. S. Kasiewicz: Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. "Prace i Materiały" IFGN. Tom LXXIX. AGH. Warszawa"2000. s. 89
 3. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000. s. 130-134
 4. A. Stabryła. H. Piekarz: Zarządzanie rozwojem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm. Red. R. Krupski. Materiały Konferencyjne. Poldruk. Wałbrzych 2005,s.53
 5. Z. Pierścionek: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
 6. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2002.
 7. Rynek wewnętrzny w 1996 roku. GUS. Warszawa 1997, s. 89.
 8. Rynek wewnętrzny w 1996 roku. GUS. Warszawa 1997. s. 89:
 9. L.. Kuczewska: Przeobrażenia zachodzące w usługach biznesowych w latach 1993 1996. "Handel wewnętrzny" 1998. nr 3, s. 11; M. Chłodrocki: Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2004, s. 14.
 10. K. Kłosiński, D. Mongiałło: Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków. "Wiadomości statystyczne" 2005, nr 12. s. 95.
 11. Szymaniak: Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. W: Globalizacja usług.Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008. s. 285
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu