BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Janulewicz Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji marketingowej do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej gmin w regionach peryferyjnych
Application of Marketing Concept to Strengthen County Competitive Position in Peripheral Regions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 5-10, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Konkurencyjność, Konkurencyjność regionów
Territorial marketing, Competitiveness, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Zaprezentowano model wdrożenia koncepcji marketingowej w gminie oraz wybrane wyniki badań przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego. Opracowanie wskazuje cele jakie pełni marketing w gminie, potrzeby ludności oraz zagrożenia dla działań marketingowych dostrzegane z punktu widzenia pracowników jednostek terytorialnych z uwzględnieniem poziomu konkurencyjności reprezentowanego przez daną jednostkę. Wdrażając koncepcję marketingową gminy, władze samorządowe mogą niejednokrotnie napotkać bariery, wśród których najczęściej wymienianymi są: bariery finansowe, prawne, administracyjne oraz społeczne. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the model of marketing concept implementation at a county level and selected research results conducted in Lublin voivodship. The study identifies the role of marketing in a county as a territory, residents' needs and threats to the marketing strategy as expressed by municipal government officers taking into the consideration the county competitive position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J. 1998: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa, 48.
  2. Domański T. 1997: Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne. [W:] Marketing terytorialny-strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 28.
  3. Guzal-Dec D. 2009: Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Wyd. PSW Biała Podlaska, 6.
  4. Jałowiecki B. 2002: Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 179.
  5. Kauf S. 2009: Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 209.
  6. Klasik A. 1999: Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast. [W:] Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej (red. R. Broszkiewicz). Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe 821, Wrocław, 15.
  7. Kotler Ph. 1999: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. FELBERG SJA, Warszawa, 15.
  8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591.
  9. Zalewski A. 2006: Uwarunkowania stymulowania rozwoju lokalnego. Problemy Zarządzania, 3, 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu