BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ zdolności kredytowej JST na siłę oddziaływania poszczególnych determinant wyboru źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie jednostek z województwa lubelskiego
The Impact of Local Governments' Credit Standing into Influence's Power of Determinants of Choosing Sources of Investments' Finance According to Lublin Voivodeship Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 287-294, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Zdolność kredytowa, Samorząd terytorialny, Źródła finansowania, Inwestycje, Infrastruktura, Województwo
Credit capacity, Local government, Source of financing, Investment, Infrastructure, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego podejmując decyzję o wyborze zwrotnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej biorą pod uwagę wszystkie aspekty prawne, finanse i organizacyjne, wpływające na efektywność pozyskiwanych środków. Każdy bowiem z potencjalnych instrumentów niesie ze sobą szereg korzyści, które mogą przyczyniać się nie tylko do obniżenia kosztów kapitału, ale także wpływać na całość funkcjonowania inwestycji lub samej jednostki. Na etapie podejmowania decyzji analizowanych jest więc szereg aspektów zarówno finansowanych, jak i pozafinansowych, z których każdy ma inną siłę oddziaływania na ostateczny wybór.(fragment tekstu)

The main aim ofthe article is detecting changing of influence's power of determinants of choosing sources of local government's investments' finance with modification of its credit standing. The first part presents the results of researches with generał estimation of impaet for individual factors. The second part presents the assessment of credit standing of local governments from Lublin voivodeship. The third part presents the analysis of factors which credit standing's increasing makes raising the power of their influence and factors for which improvements of credit reliability effects decreasing of importance in decision process.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A.Korzeniowska: Postrzeganie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim przez banki oraz władze samorządowe. W: Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim. Red J. Węcławski, M. Kicia. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu