BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
Useful1ness of Budgetary Statements in Local Government Unit Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 295-302
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość budżetowa, Zarządzanie, Samorząd terytorialny
Budget reporting, Management, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obliczu coraz to bardziej złożonego otoczenia, w jakim zmuszone są funkcjonować samorządy, na znaczeniu zyskuje szybki dostęp do rzetelnej informacji pozwalającej na jej wykorzystanie w procesie zarządzania jednostką. Głównym źródłem informacji w sektorze samorządowym jest budżet, jednak także sprawozdawczość dostarcza szeregu informacji. Celem tego artykułu jest skoncentrowanie się na sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego i jej przydatności w procesie zarządzania JST, a także na określeniu jego ewentualnych ograniczeń i dysfunkcji(fragment tekstu)

The articlc presents the budgetary reporting system of local govemment units in Poland. Author tries to establish its role in managcment process of these entities and at the same time pinpoints disadvantages and limitations. In a summary author suggests certain solutions which should help to improve the role budgetary statements in management process of local governement units.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Potoczny: Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo eMPi2. Poznań 1997. s. 158
  2. M. Hass-Symotiuk: Sprawozdawczość budżetowa. W: Rachunkowość w jednostkach sektora finanso* publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2004. s. 413
  3. M. Dylewski: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w procesie zarządzania finansami» nosłkach samorządu terytorialnego. W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wyd. WSB. Wrocław-Poznań 2006. s.329-338
  4. zakreM. Dylewski: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie gospodarki finansowej JST. W:15lat funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych. Red. J. Małecki. R. Hausner, Z. Janku. Wydawca Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Poznań 2007, s. 198-199
  5. B. Filipiak: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie audytowej JST. W: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Red. P. Tarno. Wydawnictwo RIO Zielona Góra. Zielona Góra 2008.s.85
  6. B.Filipiak: Znaczenie kompleksowego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego w ocenie jej stanu gospodarki. W: Finanse wobec sfery realnej gospodarki. T. 2. Red. K. Znaniecka. T.Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu