BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Bankructwo przedsiębiorstw agrobiznesu oraz gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na obszarach peryferyjnych
The Bankruptcy of Agribusinesses and Farms Located in Peripheral Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 11-16, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Bankructwo, Agrobiznes, Gospodarstwa rolne, Browarnictwo
Bankruptcy, Agrobusiness, Arable farm, Brewing industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie przyczyn bankructwa wybranych przedsiębiorstw agrobiznesu oraz gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na obszarach peryferyjnych. Przeanalizowano czynniki, które mogą wpływać na zagrożenie upadłością przedsiębiorstw branży browarniczej. Zarządzający browarami wskazywali, iż zbyt wysoki poziom podatku akcyzowego może spowodować obniżenie wpływów budżetowych, jak również efektywności produkcji i sprzedaży w badanych przedsiębiorstwach. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, iż na decyzję rolnika o wygaszeniu działalności wpływ mają głównie następujące czynniki: nieopłacalność produkcji, brak następców, brak środków finansowych oraz jego zaawansowany wiek. (abstrakt oryginalny)

This paper examines reasons for agribusinesses enterprises and farm bankruptcy in peripheral areas. In addition, the discussion includes factors accelerating bankruptcies of breweries. The summary of opinions of bankrupt company managers opinions suggests that excessive fiscal burden (e.g., excise tax) are a tremendous factor limiting breweries development. On the one hand, excessive fiscal impact could decreasing tax revenues, on the other hand, it can lead to production and sales effectiveness reduction, and, therefore, creates a bankruptcy threat. The literature review shows that decision to quit farming is dependent on the low production profitability, lack of successors or financial resources and farmer's age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankructwo czy upadłość? 2010: Dyskusja redakcyjna. uczestnicy dyskusji: E. Mączyńska, K. Pietraszkiewicz, M. R. Pietrzak, M. Stępniewski, A. Herman (red.). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4(17), 5, 10.
 2. Boratyńska K. 2010: Poziom obciążeń podatkowych a zagrożenie bankructwem przedsiębiorstw piwowarskich. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 37.
 3. Chechelski P., Judzińska A. 2011: Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 552, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 8.
 4. Czeszejko-Sochacki M. 2007: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw z rejonu województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2004. [W:] Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw (red. B. Prusak). Difin, Warszawa, 35.
 5. Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. 2011: Dairy supply chain modernisation in Poland - what about those not keeping the pace?, 111 EAAE-IAAE Seminar 'Small Farms: decline or persistence'. 26th-27th June 2009, University of Kent, Canterbury, UK, [www.ageconsearch.umn.edu/handle/5285], [www.purl.umn.edu/52854], Eur. Rev. Agric. Econ. (2011), doi: 10.1093/erae/jbr046, odczyt 5.01.2012.
 6. Klepacka A.M., Klepacki B. 2011: Procesy "zanikania" skupisk ludzkich na przykładzie wsi Klepacze na Podlasiu w latach 1948-2010. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 117-121.
 7. Klepacki B., Klepacka A.M. 2011: Procesy depopulacji regionu Północno-Wschodniej Polski na przykładzie powiatu siemiatyckiego. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 177-182.
 8. Kowalczyk S. 2009: Przyczyny upadłości firm agrobiznesu. [W:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa (red. E. Mączyńska). SGH, Warszawa, 116.
 9. Meredyk K. 2007: Kapitał i mechanizm tworzenia kapitału na obszarze aktywizowanym. [W:] Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych (red. K. Meredyk). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 9-10.
 10. Musiał W. 2009: Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 1(142), 55.
 11. Olechnicka A. 2004: Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Scholar, Warszawa, 58.
 12. Report of Coface - bankruptcies in Poland in 2008. 2009: Coface. Warszawa, s. 1-4 [www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/20090112_Inf_Pras_ upadlosci_caly_2008], odczyt 25.01.2011.
 13. Report of Coface - bankruptcies in Poland in 2010. 2011: Coface. Warszawa, 1-6. [www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_Coface_upadlosci_caly_2010], odczyt 25.01.2011.
 14. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 3. www.porpw.parp.gov.pl/files/112/146/405/8783.pdf], odczyt 1.04.2012.
 15. Wojewodzic T. 2010: Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarze Karpat Polskich. [W:] Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej IERiGŻ-PIB, 185, 70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu