BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deluga Włodzimierz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Miejsce marketingu terytorialnego w realizacji strategii rozwojowych gmin
The Position of Territorial Marketing in the Implementation of Municipal Development Strategies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 23-27, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy
Territorial marketing, Local development, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę marketingu terytorialnego z uwzględnieniem jego ewolucji oraz powiązań z różnymi sektorami wiedzy marketingowej. Zwrócono uwagę na cele i zadania marketingu terytorialnego w kształtowaniu pożądanych postaw i realizacji zadań społeczno-gospodarczych w lokalnym środowisku. Dla ilustracji rozważanych kwestii wskazano na praktykę wykorzystania marketingu terytorialnego w realizacji strategii rozwojowej gminy. Marketing terytorialny zyskuje na popularności, nie jest jednak powszechnie wykorzystywany. Stosuje się go głównie w promocji jednostek terytorialnych, kształtowaniu tożsamości, budowaniu marki i wizerunku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence of territorial marketing stressing its evolution and links to various sectors of marketing knowledge. The aims and objectives of territorial marketing were emphasized in shaping the desired attitudes and implementation of socio-economic tasks in the local environment. The illustration of issues in question was provided by the territorial marketing practices in implementing the municipal development strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Deluga W., Chotkowski J. 2009: Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Wyd. Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa, 85.
  2. Markowski T. 2002: Marketing terytorialny. Wyd. Komitet Przestrzennego zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 49, 126.
  3. Obłój K. 2010: Strategia organizacji. PWE, Warszawa, 182.
  4. Rocznik Statystyczny. 2010: GUS, Warszawa.
  5. Strategia Rozwoju Gminy Sianów do 2015 r. 2000: Urząd Miasta i Gminy Sianów.
  6. Szromnik A. 2007: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 22.
  7. Szwichtenberg A., Deluga W. (red.). 2000: Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych. Wyd. PTE, Koszalin, 208.
  8. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. Nr 96, poz. 603.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu