BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ofiarska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Ofiarski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Stosowanie umów w sprawie udzielenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane
Use of Agreements on Granting a Subsidy by Local Government Units - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 303-316
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dotacje
Local government, Grants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadania publiczne, podobnie jak inne zjawiska społeczne, podlegają historycznemu procesowi rozwoju (zmianom może podlegać zakres i treść zadań publicznych). Są zróżnicowane, a ich zakres we współczesnych państwach jest względnie szeroki. Realizacja zadań przez administrację publiczną następuje w różnych formach i za pomocą różnych metod. Formy działania kształtują się w ścisłym związku z treścią działalności i z zadaniami, jakie w realizowaniu funkcji państwa ma spełniać administracja. Mają charakter służebny wobec zadań. jakie mają być realizowane, a także celów, jakie należy osiągnąć. Jednak ich wybór może być uzależniony od wielu czynników, a próby ich klasyfikowania są determinowane różnymi kryteriami. Zauważyć można relacje zachodzące między zmianą funkcji i zadań administracji a przeobrażeniami w metodach i formach prawnych jej działania. Zmieniający się dynamicznie zakres zadań administracji publicznej wymusza poszukiwanie coraz to nowych form jej działania (także takich, które nie zawsze objęte będą przyjętymi w doktrynie kryteriami klasyfikacyjnymi).(fragment tekstu)

General rules concerning the agreement on granting subsidies are regulated by the Act of 30 June 2005 on public flnance. Use of subsidy agreement refers both to granting project-oriented subsidies from the state budget and from budgets of local governments units (communes, counties and provinces). Subsidy agreements are broadly applied for project-oriented subsidies granted from budgets local government units. for instance in order to finance tasks transferred between local government unit, related to granting financial assistance to water companies, granted to health care plants, subsh dizing responsibilities performed by state culture institutions, subsidizing tasks involving care over monuments, covering'expenses directly related to the provision of services of network conncction to ensure broadband Internet access services. Considering necessary elements in the content of a subsidy contract as well as its subject matter. it can be concluded that this is a special type of public contract. Cleary, the structure of a subsidy agreements is determined by the provisions of the Public Law. At least one party to this contract is a public law entity. The entity granting the subsidy, as a party to the subsidy agreement, has a stronger position against the other party to the agreement i.e. entity using cash received under the subsidy. Under a project-related subsidy, public funds from the state budget, namely a public financial plan. are released.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ofiarska: Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2008. s. 56 i n. oraz cytowana tam literatura
  2. M. Otiarska. Z. Ofiarski: Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w- oparciu o środki sektora finansów publicznych. W: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. Red. E. Chojna-Duch. Warszawa 2006. s. 242.
  3. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawnofmansowy. Warszawa 2004. s. 178
  4. A. Talik: Udzielanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego"Finanse Komunalne" 2008. nr 3. s. 62.
  5. Z. Ofiarski: Zasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury. "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007, nr 11. s. 43.
  6. Z. Ofiarski: Dotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami,"Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2008, nr 3. s. 40
  7. J. Szreniawski, R. Waszkiewicz: Umowy zawierane przez organy administracji jako prawne formy ochrony zabytków. W: Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń 1999, s. 311 i n.
  8. A.Bordo: Prawo budżetowe. Warszawa 2008. s. 87.
  9. E-Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa 2007, s. 108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu