BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Problem polaryzacji rozwoju obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
The Polarization of Peripheral Areas : an Example of Zachodniopomorskie Voivodship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 35-39, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Wzrost gospodarczy regionu, Zróżnicowanie regionalne, Rozwój regionalny
Regional policy, Economic growth of the region, Regional diversity, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Przeprowadzono analizę różnic w tempie rozwoju poszczególnych regionów w kontekście zjawiska polaryzacji rozwoju. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na różnice regionalne w województwie zachodniopomorskim. Największe "rozprzestrzenienie" efektów ośrodka wzrostu widać w przypadku powiatu koszalińskiego (obszar B), który dla wszystkich analizowanych wskaźników wykazał wyższą tendencję wzrostu niż przyjęty jako punkt odniesienia powiat grodzki Koszalin. Efekt ten utrzymał się jednakże również w przypadku poziomu stopy bezrobocia, co w tej sytuacji oznacza, że spadała ona wolniej niż na obszarze Koszalina. (abstrakt oryginalny)

The article examines the regional economic activity differences. The issue is a major problem of modern economics. The discussion explains reasons behind the observed differences in the development rate of individual regions, in local labour markets. The discussion also presents the classical and modern theories of regional development. A particular attention is paid to regional differences in Zachodnio-pomorskie voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P. 2011: Obszary wzrostu i obszary stagnacji gospodarczej - kontekst teoretyczny. [W:] Globalization and inequality of nations (red. P. Krugman, A. Venables). Quarterly Journal of Economics, 110, 857-880.
  2. Lucas R.E. 1988: On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 1. 3-42.
  3. Perroux F. 1978: Uwagi o pojęciu "biegun wzrostu". [W:] Teoria biegunów wzrostu (red. T. Grzeszczak). Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 26-40.
  4. Rokicki B. 2008: Teoria ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie rynku pracy. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu