BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Demograficzne zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2008
Demographic Differences in Cigarette Consumption in Poland During the Period 1999-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 40-44, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierosów, Palenie tytoniu, Konsumpcja używek, Czynniki demograficzne
Cigarettes market, Smoking, Consumption of stimulants, Demographic factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania poziomu konsumpcji papierosów w polskich gospodarstwach domowych w latach 1999-2008, w zależności od struktury płci i wieku osób dorosłych wchodzących w ich skład. W tym celu wykorzystano w charakterze wskaźników przygotowane współczynniki struktury płci i wieku osób dorosłych wchodzących w skład gospodarstwa. Uzyskane wyniki badań wskazują na zdecydowanie wyższą konsumpcję papierosów w gospodarstwach z przewagą mężczyzn oraz na jej wzrost w gospodarstwach ze zdecydowaną przewagą jednej z płci. Z reguły są to gospodarstwa osób samotnych lub samotnie wychowujących dzieci. W badanym okresie najwyższy poziom konsumpcji papierosów stwierdzono w gospodarstwach o przeciętnym wieku osoby dorosłej od 46 do 65 lat, najniższy natomiast dla grup od 26 do 35 oraz 71 i więcej lat. W kategoriach wiekowych charakteryzujących się najwyższą konsumpcją papierosów, stwierdzono również najsilniejszą jej tendencję wzrostową. Uzyskane wyniki wskazują także na wzrost popularności palenia w najmłodszej grupie wiekowej gospodarstw o przeciętnym wieku osoby dorosłej do 25 lat. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on cigarette consumption differences in Polish households with regard to age and gender of the household adult members during the period 1999-2008. The study uses the developed age and gender indicators of all adult household members. Results a decidedly higher cigarette consumption in households with the majority of male members and the consumption growth in households dominated by one of the genders. Typically, such households are households of singles or a single parent. During the period under consideration, the highest consumption was in households where the average age of adults was between 46 years old and 65 years old, while the lowest consumption was in households where the average adult age was between 26 years old and 35 years old, and older than 71 years of age. Age categories showing the highest consumption were also characterized by the strongest growth. Results inidcatde the tobacco smoking increases in the youngest age group, i.e., in households were the average adult age was 25 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer T., Gohlman S., Sinning M. 2006: Gender Differences in Smoking Beahaviour. IZA Discussion Paper No. 2259.
 2. Highlights on Health in Poland 2005. 2006: World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
 3. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009a: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 130-135.
 4. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009b: Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależności od klasy miejscowości w Polsce w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 136-141.
 5. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2010a: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 112-117.
 6. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2010b: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwa. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 118-124.
 7. Kowalewska A. 2008: Wiek inicjacji nikotynowej a częstość palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce. Przegląd Lekarski, 65(10), 546-548.
 8. Krzyżanowska A., Głogowski C. 2004: Nikotynizm na świecie. Koszty ekonomiczne. Przewodnik Lekarza, 3, 98-103.
 9. Nielegalny obrót i nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych. 2009: Wiadomości Celne, 9.
 10. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Przemyt papierosów w Polsce. 2009: Portal Handel-Net, [www.nadel-net.pl], odczyt 31.08.2009.
 12. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce. 2009: World Health Organization. Biuro Regionalne dla Europy, Światowa Organizacja Zdrowia, Kopenhaga, Dania.
 13. Szara strefa a wyroby akcyzowe 2010. 2011: Portal e-Gospodarka, [www.egospodarka.pl], odczyt 1.08.2011.
 14. Siatkowska H., Jastrzębski D., Kozielski J. 2010: Palenie papierosów a objawy kliniczne, czynność układu oddechowego i choroby towarzyszące. Polski Merkuriusz Lekarski, XXIX, 169, 8-13.
 15. Stępień J. 2009: Polska głównym rynkiem przemytu papierosów. [www.handel-net.pl], odczyt 1.08.2009.
 16. Szara strefa a wyroby akcyzowe 2010. 2011: E-Gospodarka (wersja elektroniczna), [www.egospodarka.pl], odczyt 31.08.2011.
 17. Woynarowska B., Mazur J. 2007: Zmiany w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 11-15 lat w Polsce w latach 2000-2006. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88(4), 428-436.
 18. Zatoński W.A., Mańczuk M., Sulkowska U., Przewoźniak K. 2009: Palenie tytoniu a umieralność na choroby odtytoniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2(8), 58-77.
 19. Znaczące zwiększenie szarej strefy rynku tytoniowego. 2011: Rzeczpospolita (wersja elektroniczna), [www.rp.pl], odczyt 16.09.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu