BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2008 w zależności od wykształcenia
Differences in Cigarette Consumption and the Educational Atteinment Level in Poland During the Period 1999-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 45-49, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierosów, Palenie tytoniu, Konsumpcja używek, Wykształcenie
Cigarettes market, Smoking, Consumption of stimulants, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań zróżnicowania konsumpcji papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2008, w zależności od wykształcenia osób wchodzących w ich skład. W tym celu wykorzystano dwie zmienne różnicujące: wykształcenie głowy gospodarstwa oraz przeciętne wykształcenie osoby dorosłej w gospodarstwie. Uzyskane wyniki badań wskazują jednoznacznie na istnienie zależności, zgodnie z którą im wyższe wykształcenie, tym niższy poziom konsumpcji papierosów. Najprawdopodobniej jest to wynikiem większej skuteczności profilaktyki antynikotynowej oraz propagowania zdrowego trybu życia wśród osób z wyższym wykształceniem. (abstrakt oryginalny)

The paper investigates differences in household cigarette consumption with regard to household member educational attainment level in Poland during the period 1999-2008. Two variables are used to identify differences in cigarette consumption: education of the household head and the average educational attainment level of adults in the household. The obtained results clearly shows a relationship whereby the higher level of the education means lower cigarettes consumption. Such relationship is most likely the result of an effective anti-smoking prevention and promotion of healthy lifestyles among people with more education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czart-Ciecierski C., Cherukupalli R., Weresa M. 2011: Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France.
 2. Elster J. 1977: Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality. Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne, 1-193.
 3. Highlights on Health in Poland 2005. 2006: World Health Organization. Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
 4. Gawłowski S. 2008: W tym roku palacze wydadzą 23 mld. Tygodnik Money.pl, [www.money.pl], odczyt 10.11.2008.
 5. Giskes K., Kunst A.E., Benach J., Borrell C., Costa G., Dahl E., Dalstra J.A.A., Frederico B., Helmert U., Judge K., Lahelma E., Moussa K., Ostergren P.O., Platt S., Prattala R., Rasmussen N.K., Mackenbach J.P. 2005: Trends in smoking behaviour between 1985 and 2000 in nine European countries by education. J. Epid. Com. Health, 59, 395-401.
 6. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009a: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 130-135.
 7. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009b: Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależności od klasy miejscowości w Polsce w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, 136-141.
 8. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2010a: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 112-117.
 9. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2010b: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwa. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 118-124.
 10. Kaleta D., Polańska K., Kwaśniewska M., Dziankowska-Zborszczyk E., Hanke W., Drygas W. 2008: Czynniki warunkujące palenie tytoniu wśród osób dorosłych - wyniki badania WOBASZ w województwie łódzkim. Medycyna Pracy, 59(2), 143-148.
 11. Opodatkowanie wyrobów tytoniowych. 2012: Philip Morris International, [http://www.pmi.com/pl_pl/tobacco_regulation/tobacco_taxation/pages/tobacco_taxation.aspx], odczyt 18.06.2012.
 12. Schelling T.C. 1984: Self-Command in Practice, in Policy, and in a Theory of Rational Choice. American Economic Review, 74, 1-11.
 13. Sprawozdanie w wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001, ..., 2010 roku. Rada Ministrów. 2002-2012: Omówienie. Warszawa.
 14. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce. 2009: World Health Organization. Biuro Regionalne dla Europy, Światowa Organizacja Zdrowia, Kopenhaga, Dania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu