BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olechowska Paulina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Świadomość samorządowa studentów szczecińskich uczelni wyższych studium przypadku
The Understanding of Regional Self-Government Among the Students of Institutions of Higher Education in Szczecin a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 317-327, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Samorządność, Studenci
Self-government, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania "Świadomość samorządowa - Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Badania ankietowe wśród studentów szczecińskich uczelni wyższych" zostały przeprowadzone na losowo wybranej grupie 535 studentów pięciu szczecińskich uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego (327 studentów). Wyższej Szkoły Humanistycznej (106), Politechniki Szczecińskiej (69), Wyższej Szkoły Języków Obcych (16) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP (16). Ankiety zostały przeprowadzone podczas ćwiczeń w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2008 roku. Formularze wypełniło 269 studentów studiów dziennych oraz 263 zaocznych, z kolejnych roczników w liczbie: 119, 142, 237, 14. 18 osób. Stosunek liczby kobiet i mężczyzn odpowiadających na pytania wyniósł odpowiednio 60:40. W badaniach najmniej reprezentowanym kierunkiem studiów była politologia (185 osób. co stanowi 34.57% ogółu ankietowanych), pedagogika (105 osób - 19.62%) oraz ekonomia (82 osoby - 15.32%). Pozostali ankietowani studiowali na kierunkach: filologia angielska (71 osób), europeistyka (32), prawo (31), informatyka (5). 23 studentów nie podało kierunku studiów. Ankietowani wskazywali rodzaj gminy, z której pochodzą: wiejską1 56 osób, miejsko-wiejską 2-11 osób oraz miejską3 - 397 osób. 10 badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. W kolejnym pytaniu ankietowani określali nazwy miejscowości, powiatu, gminy i województwa, w którym byli zameldowani. 21 ankietowanych nie podało miejsca zameldowania, zaś 66 studentów mieszkało poza województwem zachodniopomorskim.(fragment tekstu)

In 2008. ten years passed since the regional self-government had been established in Poland. The aim of the research entitled 'Understanding of the regional self-government - the Westpomeranian Provincial Assembly. A ąuestionnaire research among the students of institutions of higher education in Szczecin' was to examine the level of understanding of the self-government in a random group of students. The study comes to a generał conclusion that understanding of the self-government, particularly among young people, is still shallow. The forthcoming further decentralization of the state calls for further examining of citizens understanding of the self-government in particular provinces (voivodships) in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu