BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsiak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kontrowersje wokół zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
The Controversy about the Local Government Debt
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 328-334
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadłużenie
Local government, Indebtedness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów związanych z bezpieczeństwem finansów samorządowych, w tym wynikających z próby zreformowania "sztywnych" wskaźników zadłużenia JST(fragment tekstu)

The article presents chosen aspects of the local government finance safty in Poland which are presented according to the current law. Also author concentrated on the new governmentai concept of public finance reform, which are included in the project of the Public Finance Act There art few propositions related with the local government finance e.g. debt levels, balanced budget.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Babczuk: " Miękkie " ograniczenia budżetowe jako przestanku niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2008. nr 3, s. 5-15.
 2. K. Owsiak: O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego.Red. S. Kańduła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznan 2008. s. 154-166
 3. W. Gonet: Wielkość maksymalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych. "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 11.
 4. P. Swianiewicz: Co znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządowej? "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2, s. 10-11.
 5. E. Salik: Formy ograniczania zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego a działalność regionalnych izb obrachunkowych. W: Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego. Red.L.Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 194
 6. E. Chojna-Duch: Zagadnienie długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11, s. 7.
 7. E.Chojna-Duch: Zagadnienie długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11, s. 9-10.
 8. A. Borodo: Sprawy finansowe samorządu w projekcie ustawy o finansach publicznych z 2008-wybrane zagadnienia. "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 7.
 9. M. Wiśniewski: Determinanty zadłużenia gmin w Polsce. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak. K. Kietlińska. Ditln. Warszawa 2007.
 10. A. Werwińska: Konsekwencje nadania jednostkom samorządu terytorialnego prawa do zaciągania zobowiązań. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Red. J.Głuchowski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2008. s. 279-289.
 11. J.Sierak.Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego W:gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym .Red. U. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008,s.214-215
 12. W. Miemiec: Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu ustawy o finansach publicznych. "Finanse Komunalne" 2008, nr 10, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu