BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Przeobrażenia aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich Małopolski
Rural Resident Professional and Social Activity Transformation: an Example from Malopolska
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 65-68, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ludność wiejska, Aktywność zawodowa ludności, Spółdzielczość
Rural areas, Rural population, Activity rate of population, Cooperative movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badań było porównanie zjawisk ekonomiczno-społecznych na wsi małopolskiej w ujęciu historycznym i współczesnym. Badania przeprowadzono dwuetapowo: pod kątem historycznym (przełom XIX i XX wieku) oraz socjologicznym (współczesne badania odnoszące się do zagadnień wskazanych w okresie historycznym). Badania socjologiczne poparte analizą historyczną mają być wskazaniem, w jakim kierunku zmierzają przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej regionu z perspektywy stulecia i jakie są tendencje zmian na terenach wiejskich zarówno tych zachodzących współcześnie, jak i w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article compares the socio-economic situation of the population of village Rybna in Malopolskie voviodship from the historical and contemporary perspectives. The reported results are from two stage research process: historical perspective (refers to the turn of the 19th and 20th centuries) and sociological perspective (research of issues identified in the first stage in the current period). The sociological research supported by the historical perspective identifies tendencies of the socio-economic transformation given a century long observations and what are the transformation tendencies in rural areas currently as well as in the future. The following issues are included in the discussion: demographic structure, agricultural development, social and professional activity, social forms of cooperation, emigration and material culture phenomenon. The comparative analysis considers the occupational and social structure of both periods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mroczka L. 1998: Spółdzielczość kredytowa F. Raiffeisena w rolnictwie chłopskim w Galicji. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Kraków.
  2. Plan Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów. 2004: Urząd Gminy Czernichów.
  3. Plan Odnowy Miejscowości Rybna. 2009: Urząd Gminy Czernichów.
  4. Rocznik Statystyczny. 2011: GUS, Warszawa.
  5. Sowiński M. 1928: Rybna i Kaszów. Wsie powiatu krakowskiego. Ministerstwo Reform Rolnych, Warszawa.
  6. Strategia rozwoju gminy Czernichów. 2008: Urząd Gminy Czernichów.
  7. Surzycki S. 1928: Słowo wstępne. Rybna i Kaszów. Wsie powiatu krakowskiego. Ministerstwo Reform Rolnych, Warszawa.
  8. [www.czernichow.pl].
  9. [www.republika.pl ybnaosp].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu