BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowska Luiza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Ziemińska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Położenie obszarów wiejskich względem miast w województwie zachodniopomorskim
Rural Areas Location in Relation to Towns and Cities in Zachodniopomorskie Voivodship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 69-73, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Klasyfikacja obszarów wiejskich, Zagospodarowanie przestrzenne, Urbanizacja
Rural areas, Classification of rural areas, Spatial development, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była klasyfikacja obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego z uwagi na ich położenie względem ośrodków miejskich. W badaniu zastosowano miernik syntetyczny, zbudowany na podstawie trzech cech prostych określających bezpośrednie sąsiedztwo miast oraz odległość od ośrodka powiatowego i wojewódzkiego. Ponad 32% gmin i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego to tereny o dość niekorzystnym i niekorzystnym położeniu w stosunku do miast. Prawie 40% badanych obszarów charakteryzuje się średnio korzystnym położeniem, a ponad 28% badanych gmin i obszarów wiejskich znalazło się w klasach o korzystnym i bardzo korzystnym położeniu. (abstrakt oryginalny)

The article classifies rural areas of Zachodniopomorskie voivodship with regard to their location to towns and cities. The classification uses a synthetic coefficient based on three simple indicators: proximity of urban areas, and the distance from the voivodeship's capital and district's capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. [www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks], odczyt 2012.
 2. Czarnecki A. 2010: Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce. [W:] Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (red. M. Stanny, M. Drygas). IRWIR PAN, Warszawa, 61-80.
 3. Domański R. 1998: Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa-Poznań.
 4. Gołden M. 1999: Planowanie zagospodarowania przestrzennego w warunkach gospodarki rynkowej. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 5. Heffner K. 2002: Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. [W:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (red. M. Kłodziński). IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Heffner K. 2005: Czynniki rozwoju obszarów wiejskich - rola małych miast. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (red. A. Rosner). IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Heffner K. 2011: Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachodniej. Ekspertyza, Uniwersytet Opolski, [www.polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Funkcje%20metropolitalne%20stolic%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Zachodniej.pdf].
 8. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. 2010: Założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 9. Ossowska L., Poczta W. 2009: Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
 10. Smętkowski M. 2007: Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza. [W:] Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u (red. G. Gorzelak). Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 163-188.
 11. Strategia rozwoju Szczecina 2025, Szczecin, 23 maja 2011.
 12. Wysocki F., Lira J. 2003: Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu