BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Samodzielność finansowa a peryferyjność gmin województwa warmińsko-mazurskiego
The Financial Autonomy and the Periphery of Warmia and Mazury Voivodship Communes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 74-78, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Finanse lokalne
Local development, Local finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono analizę stopnia samodzielności finansowej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2010. Stosując taksonomiczną miarę rozwoju Hellwiga, 100 gmin podzielono na 4 klasy pod względem ich samodzielności finansowej, a następnie zbadano wartości wybranych wskaźników rozwoju lokalnego. Gminy o największym stopniu samodzielności finansowej charakteryzowały się relatywnie korzystnymi wartościami, m.in.: wskaźników feminizacji, przedsiębiorczości, obciążenia demograficznego i migracji. Słabe wyniki gmin o niskiej samodzielności finansowej świadczą o ich peryferyjności i konieczności dodatkowego wsparcia rozwoju lokalnego w tych gminach, zarówno finansowego, jak i pozafinansowego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of financial autonomy of rural and urban-rural areas of Warminsko-mazurskie voivodship in the period 1999-2010. Using the taxonomic measure of Hellwig, 100 communes were divided into 4 classes according to their financial autonomy. The analysis was based on the selected indicators of local development for the two extreme classes. Communes with the highest degree of financial autonomy were characterized by relatively positive values of such indicators as feminization, entrepreneurship, age dependency and migration. Poor results of communes with low financial autonomy prove their peripheral nature and demonstrate the need for additional support, both financial and non-financial, for local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodziński Z. 2011: Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Drejerska N. 2011: Aktywność zawodowa mieszkańców wsi. Wieś Jutra, 11/12, 19-20.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. 2007: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. PWN, Warszawa, 150-151.
 4. Grosse T.G. 2007: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(27).
 5. Gwiaździńska-Goraj M. 2011: Przemiany cech demograficznych ludności w latach 1988-2009 i ich wpływ na peryferyzację obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. [W:] Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji (red. M. Wesołowska). Studia Obszarów Wiejskich, Warszawa, t. 26, 153.
 6. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.
 7. Owsiak S. 2008: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 336.
 8. Pomianek I. 2009: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego). Maszynopis rozprawy doktorskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
 9. Pomianek I. 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9(3), 227-239.
 10. Rakowska J. 2011: Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin Polski Wschodniej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 392-39.
 11. Rudnicki R. 2011: Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich. [W:] Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji (red. M. Wesołowska). Studia Obszarów Wiejskich, Warszawa, t. 26, 36.
 12. Sadowska B. 2011: Struktura dochodów gmin i możliwości jej kształtowania. [W:] Gospodarka i finanse gmin w Polsce - wybrane zagadnienia (red. M. Stefański, H. Stępień). Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek, 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu