BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-białoruskim
The Commodity Structure of Cross-Border Trade in the Polish-Belarusian Borderlands
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 79-84, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Handel, Zakupy transgraniczne
Border areas, Trade, Cross-border shopping
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białoruś
Belarus
Abstrakt
Celem badań była ocena zmian struktury towarowej handlu przygranicznego na pograniczu polsko-białoruskim między rokiem 2001 i 2010. Dokonywanie zakupów w obszarach przygranicznych sąsiadującego państwa, rozumiane jako handel przygraniczny, jest cechą charakterystyczną pogranicza polsko-białoruskiego. W 2001 r. w ramach handlu przygranicznego przywożono do Polski przez granicę polsko-białoruską głównie papierosy i napoje alkoholowe, a w 2010 r. przywożono najczęściej paliwo. W 2010 r. obcokrajowcy kupowali w Polsce i przewozili na Białoruś w ramach handlu przygranicznego najczęściej: artykuły radiowo-telewizyjne, odzież i obuwie, środki czystości i kosmetyki, sprzęt gospodarstwa domowego, a także: artykuły spożywcze, artykuły do wystroju mieszkań, materiały budowlane i części i akcesoria do środków transportu. Wartość towarów zakupionych przez cudzoziemców w Polsce wielokrotnie przewyższa wartość towarów kupionych przez Polaków na Białorusi, dlatego handel przygraniczny na pograniczu polsko-białoruskim ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym przede wszystkim zwiększa obroty handlu detalicznego oraz ogranicza bezrobocie, przez co przyczynia się do poprawy poziomu życia ludności. (abstrakt oryginalny)

Shopping near the border in the neighboring country, understood as the cross-border trade, is a characteristic of the Polish-Belarusian borderland. In 2001, cigarettes and alcohol were carried mostly across the border to Poland. In 2010, Belarusians bought non-food products, including audio-visual equipment, clothing and footwear, household detergents and cosmetics, and food products, household appliances and products, furnishings, carpets and other floor coverings, building materials and motor spare parts in Poland. Polish citizens bought primarily fuel in Belarus in 2010. The value of goods purchased by foreigners in the Polish-Belarusian borderland in Poland is several times greater than the value of goods purchased by citizens of Poland in Belarus. The cross-border trade has a favorable influence on the retail sector, and on the socio-economic development, unemployment reduction and standard of living improvement within the Polish-Belarusian borderland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Guo Ch., Vasquez-Parraga A.Z., Wang Y. 2006: An exploratory study of motives for Mexican nationals to shop in the US: More than meets the eye. Journal of Retailing and Consumer Services, 13.
  2. Powęska H. 2011: Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 371-376.
  3. Powęska H. 2008a: Cross-border shopping in Poland in the early 21st century. Oeconomia ACTA, 7(1), 111-122.
  4. Powęska H. 2008b: The character and conditions for development of cross-border shopping in Poland in the period of transformation. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, vol. 11, 4, Topic: Economics, available online, [www.ejpau.media.pl/volume11/issue4/abs-09.html].
  5. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2010 r. 2011: Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
  6. Wang D. 2004: Hong Kongers' cross-border consumption and shopping in Shenzhen: patterns and motivations. Journal of Retailing and Consumer Services, 11, 149-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu