BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ropińska Bogumiła (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Przemiany w rolnictwie w województwie pomorskim na podstawie powszechnych spisów rolnych w latach 2002 i 2010
Changes in Pomorskie (Pomerania) Voivodship Agriculture Based on the General Agricultural Census 2002 and 2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 94-99, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Powszechny Spis Rolny, Użytkowanie ziemi, Gospodarstwa rolne, Fundusze unijne
Agricultural Census, Land use, Arable farm, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w podstawowych kategoriach rolnictwa w województwie pomorskim na podstawie powszechnych spisów rolnych z 2002 i 2010 r. Dokonano analizy materiału statystycznego, z której wynika, że na część przeobrażeń mogła mieć wpływ integracja Polski z Unią Europejską. Zwiększyła się wielkość przeciętnego gospodarstwa rolnego, poprawie uległo wyposażenie gospodarstw w podstawowe urządzenia rolnicze, a także zmieniła się struktura działalności rolniczej, ponieważ więcej gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie roślinną, a rezygnuje z hodowli zwierząt. Należy podkreślić, iż spadło pogłowie krów mlecznych i zmniejszyła się liczebność w stadach świń. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the basic categories of agriculture in Pomorskie voivodship using results of the General Agricultural Censuses 2002 and 2010. The analysis shows that Poland's accession to the European Union may have, partially, affected the changes. The average farm size has increased, farm equipment has improved, the structure of agriculture has changed as more farms produce only crops at the expense of livestock production. It should be emphasized that the dairy cow and swine herds have been reduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak W., Jędrzejak P. 2011: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 75-79.
  2. Kapusta F. 2008: Agrobiznes. Difin sp. z. o.o. Warszawa, 108-111.
  3. Kulikowski R. 2003: Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. PAN IG i PZ, Warszawa, 97-98.
  4. Powszechny Spis Rolny. 2011: Raport z wyników województwa pomorskiego. GUS, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu