BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska-Mądra Barbara (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Uzasadnienie potrzeby wspierania rozwoju obszarów ONW
The Justification of Supporting Less-Favoured Area Needs
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 100-103, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Delimitacja, Renta gruntowa, Wspieranie rolnictwa
Rural areas, Delimitation, Land annuities, Agriculture support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono uzasadnienie potrzeby wspierania rozwoju obszarów ONW, które zostało oparte na teorii renty gruntowej. Stwierdzono, że obecne dopłaty do ONW mają charakter renty politycznej. Wobec tego, przyszła delimitacja obszarów ONW nie powinna być wykonywana na podstawie kryteriów odnoszących się wyłącznie do naturalnej produktywności przestrzeni rolnej, ze względu na to, że nie tylko ona ma wpływ na wysokość uzyskiwanej renty gruntowej. Celem badań było wykazanie, że istnieje obiektywne uzasadnienie wspierania obszarów ONW. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to justify supporting less favoured areas needs as based on theory of land rent. The present LFA payments show symptoms of policy rent. Then, a future LFA delimitation will not be done exclusively on the basis of natural resource attributes affecting agric influence land rent amount. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. An evaluation of less favoured areas measure in the 25 member states of the European Union. 2006: Institute for European Environmental Policy. London.
 2. Bajerowski T. (red.). 2003: Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Wyd. WUWM, Olsztyn, 52.
 3. Bartkowiak R. 2008: Historia myśli ekonomicznej. Wyd. PWE, Warszawa, 32.
 4. Cortekar J., Kasper J., Sundmacher J. 2006: Die Umwelt in der Geschichte das okonomischen Denkens. Marburg, 33-39.
 5. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 6-16.
 6. Czyżewski B. 2009: Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. Journal of Agribusiness and Rural Development, z. 1(11), 1-11.
 7. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. 1997: Ekonomika rolnictwa. Wyd. Fundacja SGGW, Warszawa, 413.
 8. Kutkowska B. 2006: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku. Wieś i Rolnictwo, 4, 90-100.
 9. Marshall A. 1928: Zasady ekonomiki. T. 1, Warszawa, 136.
 10. Niewęgłowska G. (red.). 2010: Analiza możliwości wykorzystania wskaźników powiązanych z produkcją zaproponowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz zaproponowanie wskaźników specyficznych dla produkcji rolnej w Polsce w ramach delimitacji obszarów ONW w 2010 r., Maszynopis.
 11. Ocena Ex-post PROW 2004-2006. 2009: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 12. Projekt MRiRW szczegółowego stanowiska Polski w odniesieniu do propozycji KE w zakresie systemu płatności bezpośrednich po 2013 r. 2012: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 13. Roszkowska-Mądra B. 2010: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. Wyd. UwB, Białystok, 330.
 14. Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa, 134-152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu