BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej
Public Finance Crisis from the Perspective of the Local Community
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 104-109, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Kryzys finansowy państwa, Społeczności lokalne, Badania ankietowe
Public finance sector, Public finance, State financial crisis, Local community, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto problematykę oceny zjawisk kryzysowych w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Analizie poddano odpowiedzi uzyskane w badaniach ankietowych. W opinii respondentów sektor finansów publicznych w Polsce przeżywa poważny kryzys spowodowany głównie problemami o podłożu strukturalnym. Globalny kryzys ekonomiczny jedynie pogłębił problemy finansów państwa. Ankietowani dość krytycznie odnieśli się do podejmowanych przez rząd działań w zakresie łagodzenia skutków kryzysu. Jako podstawowy sposób przywracania równowagi finansów publicznych wskazali potrzebę ograniczania wydatków. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the assessment of the crisis in the public finance sector. The analysis focused on the result of the implemented survey. According to the respondents, the public finance sector in Poland is undergoing a serious crisis mainly due to its structural problems. The global economic crisis has only accentuated the problems of state's finances. Respondents were quite critical of the actions taken by the government to reduce the impact of the economic crisis. As the primary means of rebalancing the public finances respondents indicated the need to reduce budget expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Reakcje na kryzys gospodarczy 2009: Komunikat z badań. Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa.
  2. Chojna-Duch E. 2011: Determinanty polityki fiskalnej wobec globalnego kryzysu ekonomicznego. [W:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny (red. A. Alińskiej, B. Pietrzaka). Wyd. CeDeWu, Warszawa, 9-20.
  3. Jakóbik W. 2011: Theory of Economy as the Original Cause of the World Crisis. Contemporary Economics, vol. 5, issue 2, 4-15.
  4. Kosek-Wojnar M., Surówka K. 2011: Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych. [W:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (red. S. Owsiak). PWE, Warszawa, 361-368.
  5. Miszkin F.S. 2002: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. PWN, Warszawa.
  6. Szewczuk A. 2011: Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje. [W:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (red. S. Owsiak). PWE, Warszawa, 325-342.
  7. Sondaż na temat sytuacji gospodarczej Polski 2012: Komentarz do raportu. TNS OBOP, Warszawa.
  8. Wojtyna A. 20011: Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność? [W:] Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju (red. A. Wojtyna). PWE, Warszawa, 13-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu