BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicki Maciej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura gospodarcza a rozwój gmin peryferyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Economic Situation and Development of Peripheral Counties after the European Union Accession
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 115-119, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
Business trends, Local development, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie dynamiki rozwoju gmin położonych na obszarach peryferyjnych wschodniej Polski w latach 2003-2010 w odniesieniu do koniunktury gospodarczej. Jako obszar peryferyjny do analizy przyjęto województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Na podstawie corocznych zmian poziomu bezrobocia oraz dochodów własnych gmin obliczono, iż zjawiska te są na badanym obszarze silnie skorelowane ujemnie. Dla województwa podlaskiego wykonano także typologię gmin z uwagi na poziom i dynamikę poziomu rozwoju i bezrobocia oraz przeprowadzono analizę przestrzennego zróżnicowania tych zjawisk, która jednak nie wykazała istotnych związków. (abstrakt oryginalny)

The paper determines the dynamics of development of communities located in peripheral areas in the period from 2003 to 2010 in relation to the economic situation. The considered peripheral areas are located in Eastern Poland, the region consisting of 5 voivodships: Warmia and Mazury, Podlasie, Lubelskie, Świętokrzyskie and Podkarpackie. The annual changes in unemployment and income of municipalities are strongly negatively correlated in the region. In addition, the author also developed a county typology for Podlaskie voivodship because of the development level and dynamics and the unemployment level accounting for the spatial variation of those phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. (red.). 2002: Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej. [W:] Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Nasiłowski M. 1998: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. Key Text, Warszawa.
  3. Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in % of the EU-27 average), by NUTS 2 regions, [www.epp. eurostat.ec.europa.eu], odczyt 15.01.2012.
  4. Rosner A. (red.). 2007: Zróżnicowanie dynamiki przemian na obszarach wiejskich. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Swianiewicz P. 2007: Analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów NUTS 4 i NUTS5. [W:] Ekspertyzy na potrzeby opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu