BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Stec Artur (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Jakość żywca wieprzowego wytwarzanego w gospodarstwach w województwie podkarpackim w 2010 roku według klasyfikacji EUROP
Hog Quality According to EUROP Classification on Farms in Podkarpackie Voivodship in 2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 120-124, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Mięso wieprzowe, Jakość mięsa, Produkcja mięsa
Pork meat, Meat quality, Production of meat
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Podjęto próbę określenia struktury jakości żywca wieprzowego wyprodukowanego w 40 gospodarstwach z województwa podkarpackiego oraz wpływu skali produkcji, ilości zużytej paszy, końcowej masy ciała tucznika oraz średniego dziennego przyrostu masy ciała na mięsność tuszy. W oddawanych do zakładów mięsnych tuszach dominował surowiec z klasy E i U (55,5 i 23,9%), co odzwierciedliło wyniki osiągane w kraju i regionie południowo-wschodnim. (abstrakt oryginalny)

In 1995, Poland introduced the European standards in hog carcass classification based on conformation. The conformation is affected by the genetic factors, nutrition, fattening period, weight at slaughter, health and other conditions. The article reports results of the estimation of pork quality of produced on 40 farms Podkarpackie voivodship and the impact of production scale, volume of feed consumed, final body weight and average daily hog weight gain on carcass meat yield. The plants put into raw meat carcasses dominate the class E and U (55.5% and 23.9%), which reflected the results reported for the southeastern region and country overall. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzuta K., Borys A. 2004: Co nowego w klasyfikacji tusz? Trzoda chlewna, 4, 42-44.
 2. Brzóska F. 2001: Jakość mięsa wieprzowego. Trzoda chlewna, 8-9(39), 112-116.
 3. Jaska S. 2007: Wysoka mięsność tuczników głównym celem hodowli trzody. Hodowca trzody chlewnej, 2, 11-12.
 4. Magda F. 2012: Zmiany w klasyfikacji tusz wieprzowych EUROP. Ogólnopolski informator masarski, 2(198), 3-7.
 5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa, 181.
 6. Rozporządzenie Komisji Nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen. Dz.U. L 337 z 16.12.2008 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych. Dz.U. z 2009 r. Nr 28, poz. 181.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 27 października 2007 r. ustanawiające wspólnotową organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych. Dz. U. L 299 z 16.11.2007 r., zmienione rozporządzeniami Rady Nr 247/2008, Nr 248/2008, Nr 361/2008, Nr 470/2008.
 9. Rynek mięsa wieprzowego. 2011: Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, 1, 26.
 10. Skrodzki J. 2009: Czynniki decydujące o wartości mięsa tuczników. PODR, Szepietów, 3.
 11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu