BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiałowski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Terytorialne zróżnicowanie obszarów wykluczeń technologicznych
The Geographic Differences in Technological Exclusion in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 125-130, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zróżnicowanie regionalne
Digital divide, Information and Communication Technology (ICT), Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczące kształtowania się obszarów wykluczenia technologicznego w ujęciu terytorialnym w Polsce w latach 1994-2008. Są to wyniki wstępnego etapu badań, którego celem było porównanie dostępności do wybranych technologii związanych z wykluczeniem cyfrowym w poszczególnych województwach. Głównym źródłem danych była baza zawierająca wyniki badań budżetów gospodarstw domowych (BGD) opracowywana co roku i udostępniana odpłatnie, począwszy od 1993 r. przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zawiera ona dane na temat ponad 30 tys. gospodarstw domowych i ok. 100 tys. osób do nich należących w każdym badanym roku. W analizowanym okresie w Polsce kształtująca się tendencja wzrostowa dotyczyła większości badanych technologii. Przy badaniu gospodarstw domowych pod kątem wyposażenia w telefon komórkowy, komputer osobisty oraz podłączenie do internetu widoczna była zależność pomiędzy posiadaniem dostępu do tych technologii a wzrostem odsetka gospodarstw wyposażonych w poszczególne rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

The evolution into an information society is much slower in Poland than in the European Union "old fifteen". The evolution, like in other countries, is accompanied by some negative factors. The most important are different types of technological exclusion, especially the digital divide. Its essence is the distinction between owning and using technologies that enable efficient information access and individuals not capable or unable to use them. The paper presents results of the formation of technological exclusion areas during the period 1994-2008. The results are preliminary and compare the availability of the selected technologies associated with digital exclusion in each voivodship. The primary data source is the household budget (BGD) database updated annually and available by the Central Statistical Office (GUS) since 1993. It contains data on more than 30 thousand households and about 100 thousand persons for any given year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. 2011: MSWiA, Warszawa.
 2. Bangemann M. 1994: Europe and the Global Information Society. Bangemann report recommendations to the European Council, Brussels: European Commission, [www.epractice.eu/files/media/media_694.pdf].
 3. Buente W., Robbin A. 2008: Trends in Internet information behavior 2000-2004. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(11), 1743-1760.
 4. Budżety gospodarstw domowych za lata 1994-2008: GUS, Warszawa.
 5. Centrum Badania Opinii Społecznej 1997-2011: [www.badanie.cbos.pl].
 6. Cellary W. (red.). 2002: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. UNDP, Warszawa.
 7. Chinn M. D., Fairlie R. 2004: The Determinants of the Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis of Computer and Internet Penetration. Economic Growth Center. Yale University, [www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp881.pdf].
 8. Commission of the European communities. e-Inclusion. 2001: The information Society's Potential for Social Inclusion in Europe., Brussels.
 9. Czapiński J., Panek T. 2000-2011: Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 10. Falling Through The Net: A Survey of the "Have Nots" in Rural and Urban America. 1995: National Telecommunications and Information Administration (NTIA), Department of Commerce, US.
 11. Grodzka D. 2009: Społeczeństwo informacyjne. Studia BAS, 3(19), 224-251.
 12. Hilbert M. 2011: The end justifies the definition: The manifold outlooks on the digital divide and their practical usefulness for policy-making. Telecommunications Policy, 35(8), 715-736.
 13. Maroda M. (red.). 2007: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, 469-492.
 14. Norris P. 2001: Digital Divide. Civic Engagement. Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge University Press.
 15. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 16. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 1996: Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa.
 17. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 2006-2010: Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010. GUS, Warszawa.
 18. Understanding the Digital Divide. 2001: Organisation For Economic Co-Operation and Development. OECD, Paris.
 19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Dz.U. 2011 r. Nr 153, poz. 903.
 20. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. z dnia 28 lipca 1998 r.
 21. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2004-2010. 2004-2010: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu