BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazowska-Przewłoka Anna (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Tytuł
Prognozowanie zagrożenia sytuacji ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2010
Forecasting Economic Risks of Selected Agribusiness Firms in Świętokrzyskie Voivodship in the Years 2004-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 4, s. 141-146, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Kondycja finansowa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna
Agrobusiness, Financial condition, Estimation of enterprises financial condition, Discriminant analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono analizę sytuacji ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim. Posłużono się dwoma modelami do przewidywania upadłości przedsiębiorstw: wczesnego ostrzegania Altmana i Mączyńskiej. Badania obejmowały lata 2004-2010. Przedsiębiorstwa według modelu Mączyńskiej nie były zagrożone niewypłacalnością, co nie było zbieżne z oceną uzyskaną w modelu Altmana. Według modelu Altmana przedsiębiorstwo Browar Kielce sp. z o.o. w Kielcach miało niejednoznacznie określoną sytuację, czy będzie się rozwijać, czy też upadnie. Według modelu Mączyńskiej to przedsiębiorstwo jako jedyne miało dobrą kondycję finansową. (abstrakt oryginalny)

Based on financial statements of selected agribusiness companies published in the Polish B Monitor the discriminatory function values were calculated. The following companies were examined: Bakery At the telegraph Roman Smolarski in Kielce, Plant Fruit and Vegetable Industry Dwikozy SA in Dwikozy, Agrom Kielce z o.o. in Kielce, Department of Fruit Processing Ltd. Sambor in Samborcu, Plant Grain - Milling ROC SA in Kielce, Kielce Brewery Co. Ltd. in Kielce, EKOPLON S.A. in Grabkach Large, Horticultural Wholesale Market in Sandomierz SA in Sandomierz, Department of Poultry - Cold store imports and exports in Jędrzejów Stanislaw Bik. The study covered years 2004-2010, while in the case of the Kielce Ltd. brewery the period from 2004 to 2009. The latter company was liquidated by the management board of the Brewing Company in September 2009. The examination used two early bankruptcy detecting models for the purpose of comparative analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antonowicz P. 2007: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. ODiDK, Gdańsk,170-171.
  2. Gasza R. 1997: Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995. Bank i Kredyt, 3.
  3. Juszczyk S. 2010 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, 5, 701.
  4. Lichota W. 2009: Metody wczesnego ostrzegania o zmianach sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, 10.
  5. Mączyńska E. 2004: Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zeszyty Naukowe, 49.
  6. Mączyńska E. 2005: Kreowanie i konstrukcja modeli dyskryminacyjnych jako narzędzi ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw. [W:] Zagrożenie upadłością (red. K. Kuciński, E. Mączyńska). Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. XCIII, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa.
  7. Mączyńska E., Zawadzki M. 2006: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2.
  8. Rogowski W.K. 1999: Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, 6, 66.
  9. Stasiewski T. 1996: Z - Score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 12, 630.
  10. Stefańska A. 2009: Polskie firmy transportowe coraz bliżej katastrofy. Rzeczpospolita, 247.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu