BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na tle makroekonomicznych uwarunkowań 2009 roku
Budget Policy of Local Government Units Against Abackground of Macroeconomic Determinants of the Year 2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 335-341, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Samorząd terytorialny, Uwarunkowania makroekonomiczne
Budgetary policy, Local government, Macroeconomic conditions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kryzys na międzynarodowym rynku finansowym i jego negatywne konsekwencje dla sfery realnej światowej gospodarki, przejawiające się między innymi spowolnieniem tempa wzrostu PKB w Polsce, wywołują także określone skutki dla sektora finansów publicznych. Dyskusja na temat znaczenia i wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie sektora finansów publicznych koncentruje się jednak wokół realności zaplanowanych na 2009 rok dochodów. wydatków i poziomu deficytu budżetu państwa czy też niektórych państwowych funduszy celowych, natomiast w niedostatecznym stopniu uwzględnia się w tych dyskusjach problemy dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Tymczasem w ostatnich kilkunastu latach udział dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w strukturze dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w istotny sposób, a potwierdzeniem tego jest między innymi informacja Ministerstwa Finansów1, z której wynika, że w 2009 roku kwota zaplanowanych dochodów ogółem wyniesie 151.0 mld zł, a wydatków ogółem 163,1 mld zł, co stanowi ponad 50% odpowiednio dochodów i wydatków budżetu państwa(fragment tekstu)

The author of the article discusses the efFects of the financial crisis on the budget policy of local government units. He proposes a thesis that in their work on self-government budgets for 2009 and in the first months of their completion the bodies of local governments have adopted a passive attitude towards threats which are connected with profits taking and the expenditures of self-govemment budgets.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Surówka. M. Kosek-Wojnar: Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych jednostkom samorządu terytorialnego. W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków 0 J. Głuchowski, A. Pomorska. J. Szołno-Koguc. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. Lublin 2005.s. 182.
  2. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. A. Szewczuk,B.Filipiak. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008, s. 317.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu