BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Gospodarka finansowa sołectwa i planowane kierunki zmian w tym zakresie
Sołectwo Financial Management and Planned Changes in that Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 342-350, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Finanse, Gospodarka
Finance, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie sołectwa, których gospodarka finansowa stanowi przedmiot zainteresowania autorki niniejszego opracowania, bardzo dobrze wkomponowują się w podstawowe założenia zasady subsydiarności, określanej często jako zasada pomocniczości. Sołectwa są kategorią historyczną której korzenie sięgają jeszcze czasów średniowiecza. Aktualnie są one jednymi z najmniejszych jednostek pomocniczych, usytuowanych na obszarach wiejskich. W odróżnieniu od dzielnic i osiedli, ich granice ściśle pokrywają się z lokalną siecią osadniczą, czyli granicami wsi, przez co jednostki te wykazują ścisłe powiązanie z potrzebami lokalnych wspólnot samorządowych, potrzebami, które mogą być często zaspokojone na poziomie niższym niż poziom gminy. W opinii autorki istnienie sołectw to pozytywny przejaw lokalnej aktywności społecznej oraz inicjatyw obywatelskich na obszarach wiejskich. W Polsce liczba jednostek pomocniczych tego typu wynosi 40 3485.(fragment tekstu)

Analysis of the financial position of Polish sołectwos (designated rural communities). being a particular class of auxiliary units of gminas (municipalities). reveals their relatively low status in the Polish system of local government, and this fact undoubtedly weakens local community activity and civic initiatives in rural areas. An attempt to address these problems is made in the most recent parliamentary bill on sołectwos, drafted by the Ministry of Internal Affairs and Administration. The presew paper aims to give an analysis and critical assessment of the new rules on sołectwo finances as prosed in that bill.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu