BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Klin podatkowy w jednostkach samorządu terytorialnego
The Tax Wedge in Territorial Council
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 377-382, rys., tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Klin podatkowy, Samorząd terytorialny
Tax wedge, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych wydatków jednostek samorządu terytorialnego są wydatki bieżące1, a w tym wydatki osobowe i związane z nimi koszty pracy, a więc wynagrodzenia pracowników i jego pochodne. Wynagrodzenie może być rozpatrywane w kilku aspektach. Patrząc na wynagrodzenie z punktu widzenia pracodawcy, całkowite koszty dla niego to koszty pracy, a więc tzw. wynagrodzenie ubruttowione. Przyjmując za punkt widzenia pracownika, to interesujące jest dla niego wynagrodzenie, które on otrzymuje, a więc wynagrodzenie netto. Różnica między wynagrodzeniem ubruttowionym a wynagrodzeniem netto stanowi klin podatkowy. Klin podatkowy jest definiowany jako różnica między kosztami zatrudnienia pracownika a wynagrodzeniem, które zostaje do dyspozycji pracownika, jako spektrum porównania oblicza się go jako stosunek obliczonego klina podatkowego do całkowitych kosztów pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości klina podatkowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, a więc kształtowanie się tzw. podatków pracy, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz parapodatków, czyli ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowych składek na fundusze celowe, a także jego udział w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego(fragment tekstu)

The current expenses are one of basie expenses of territorial council, and in this the personal expenses and connected with them costs of work. Significant part play in this range the tax wedge. The largest part in tax wedge in Poland are national insurance. If so it is going to lower the costs of work, and in consequence to reduce the personal expenses of territorial council we should firs of all lower tax wedge.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. R, Rosiński: Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wydawanictwo DIFIN, Warszawa 2008, s. 85-87
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu