BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samitowska Wioleta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny
Ókonomische Aspekte der Unternehmungsfórderung durch Selbstverwaltende Gemeinschaft
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 391-399, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Samorząd terytorialny
Entrepreneurship, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Chcąc zaprezentować aspekty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny należy podjąć kwestie związane z pojęciem przedsiębiorczości. Znamienny w tym zakresie jest pogląd B. Mikołajczyk, która zauważa że jest to pojęcie nieuchwytne, niezwykle złożone oraz trudne do zdefiniowania. Dlatego też nie ma jednej uniwersalnie akceptowanej definicji. Na poziomie konceptualnym uważa się, że jest to sposób myślenia i proces mający na celu stworzenie nowych form działalności gospodarczej oraz rozwój tych już istniejących z włączeniem umiejętności podejmowania ryzyka. Interesujące podejście do przedsiębiorczości prezentuje A. Nowakowski: "Słowo przedsiębiorczość" spotyka się obecnie na każdym kroku: w dokumentach Unii Europeiskiej, w dokumentach rządowych, samorządowych, w dyskusjach nad rozwojem edukacji, czy wreszcie w obietnicach wyborczych. Słowo, które do momentu zmiany systemu gospodarczego nie istniało w polskiej literaturze ekonomicznej, nagle pojawia się we wszystkich koncepcjach rozwoju gospodarczego. Prof. Kotarbiński, którego trudno posądzić o miłość do socjalizmu, pisał w Traktacie o dobrej robocie: by przedsiębiorczość nie kierowała się głównie troską o własny profil ekonomiczny przedsiębiorcy, zależny od sprytnego zużytkowania własnych jego narzędzi pracy i cudzej pracy najemnej, lecz służyła dobru publicznemu, kierując się ku celom społecznie cennym, by wzbudzała inicjatywy wyższego gatunku zamiast inicjatywy prywatnej".(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. W.Kłosowski. J. Warda: Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Wydawnictwo Warda&Kłosowski Consulting. Bielsko Biała 2001. s. 65
 2. J.Beatty: Świat według Petera F. Druckera. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa 2004, s. 43.
 3. B.Mikołajczyk:Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP.. Red.B.Mikołajczyk.Centrum Doradztwa i Informacji Di lin sp. z o.o. Warszawa 2006. s. 207.
 4. A. Nowakowski: Dylematy przedsiębiorczości. W: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego. 24-26 kwietnia 2003. Szczecin 2003. s. 463
 5. K.B. Matusiak: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości przestanki, polityka i instytucje.Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. Radom-Lódż 2006. s. 15-16
 6. P.F.Drucker: Natchnienie i fart. czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa 2004. s. XIII
 7. M. Kogut: Polityka stymulowania rozwoju gospodarczego iv gminach - aspekty teoretyczne i praktyczne . W: Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe, Szczecin. 19-20 kwietnia 2004. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004. s. 237
 8. A. Szewczuk: Finanse samorządowe. Rozwój lokalny. Nowe wyzwania. W: Problemy w działalności samorządu terytorialnego. Red. S. Dolata. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole 2002.s.55
 9. M. Dylewski. B. Filipak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia.Decyzje Procesy. Red. D. Ostrowska-Furmanek. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa 2006. s.15
 10. J. Naisbitt: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Zysk i S-ka. Wydawnictwo S.C. Poznań 1997. s. 164
 11. B. Filipiak: Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności. W: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora Red. B. Mikołajczyk. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.. Warszawa 2006. s. 97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu