BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz Jan (Politechnika Śląska), Knop Lilla (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kapitał przedsiębiorczy jako czynnik rozwoju lokalnego
Entrepreneurial Capital as a Factor of Local Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 11-22, tab., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Kapitał, Przedsiębiorczość, Rozwój lokalny
Capital, Entrepreneurship, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęty został problem budowania i rozwijania lokalnego przedsiębiorczego kapitału, który zapewnia i buduje określony poziom samoorganizacji procesów wiedzy w społeczności lokalnej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę kapitału przedsiębiorczego w rozwoju tych lokalnych systemów, które traktowane są jako słabo rozwinięte lub wręcz wykluczone. Zaprezentowane przykłady wskazują, że sytuacje kryzysowe stały się wyzwaniem, a aktywność ludzi, ich kompetencje i wyznawane wartości dały podstawy do budowy nowych potencjałów.(abstrakt oryginalny)

In the paper its authors take up the problem of building and developing the entrepreneurial capital which provides and creates a determined level of self-organization of knowledge processes in the local society. Particular attention is paid to the role of entrepreneurial capital in the development of those local systems which are regarded as poorly developed or even excluded. The presented examples show that crisis situations became a challenge and, moreover, activity of people, their competence and believed values formed the bases for the creation of new potentials.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J., Cochrane A., Beyond the territorial fix: regional assemblages, politics and power, "Regional Studies" 2007, vol. 41.
 2. Amin A., Regions unbound: towards a new politics of place, "Geografiska Annaler" 2004, vol. 86B.
 3. Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej. Bałtów - gmina, którą ożywiły dinozaury, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433245.
 4. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 5. Bratnicki M., Dyduch W., W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie" 2003, vol. 1.
 6. Brol R. (red.), Ekonomika zarządzania miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 7. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 8. Coleman J.S., Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 9. Etzkovitz H., The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation, SISTER, Stockholm 2002.
 10. Florida R., Gulden T., Mellander Ch., The Rise of the Mega Region, The Martin Prosperity Institute, University of Toronto, Toronto 2007.
 11. Fukuyama F., Trust: The Social Virtue and The Creation of Prosperity, Free Press, New York 1995.
 12. Hamel G., Prahalad C.K., Do you really have a global strategy?, "Harvard Business Review" lipiec/sierpień 1985.
 13. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 14. Knop L., Poziom rozwoju klastrów w województwie śląskim, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział Katowice, Katowice 2009.
 15. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 16. Lagendijk A., The accident of the region. A strategic relational perspective on the construction of the region's significance, "Regional Studies" 2007, vol. 41.
 17. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009.
 18. Raport o stanie miasta Bytom 2009, Urząd Miasta Bytom, Bytom 2010.
 19. Putnam R.D., The prosperous community. Social capital and public life, "American Prospect" 1993, vol. 4/13.
 20. Stachowicz J., Kapitał społeczny projektów regionalnych głównym czynnikiem rozwoju regionu, [w:] E. Bojar (red.), Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym w Aspekcie Integracji Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lublin 2005.
 21. Stachowicz J. (red.), Intellectual Capital Management in Regional Pro-Innovative Networks, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.
 22. Stachowicz J., Bojar E., Clusters - a Chance for Regional Development in Poland, referat wygłoszony na Światowym Kongresie RSAI, São Paolo 2008a.
 23. Stachowicz J., Bojar E., Konstruowanie dynamiki procesów poznawczych w organizacjach i regionie - racjonalizacją organizowania rozwoju sieci, [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej: sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008b.
 24. Stachowicz J., Presja innowacji w zarządzaniu. W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego zarządzania, referat wygłoszony na konferencji "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu", cz. II, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice 2008.
 25. Stachowicz J., W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego - perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami: Paradygmaty - Metody - Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 26. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 27. Strategia rozwoju Bytomia na lata 2009-2020, Bytom 2009.
 28. Szczepański M. (red.), Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 29. Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006, "Monitor Polski" 2000, nr 43, poz. 851.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu