BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Instytucjonalne wyposażenie powiatów województwa pomorskiego
Institutions in Pomeranian Voivodship Poviats
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 400-409, tab.
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Województwo, Powiat
Voivodship, County
Uwagi
summ.
Abstrakt
Druga część reformy terytorialnej kraju ustanawiająca od 1999 roku powiaty i samorządowe województwa zakończona została w momencie przeprowadzenia wyborów samorządowych i zaprzysiężenia nowych rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, co miało miejsce w IV kwartale 1998 roku. Poprzedzona była ustanowieniem nowego podziału terytorialnego kraju oraz uchwaleniem ustaw ustrojowych i kompetencyjnych dla poszczególnych szczebli administracyjnych, umożliwiających przeprowadzenie wyborów według nowego porządku. Jednym z etapów prac było przeprowadzenie reformy powiatowej , która prowadzić miała do odbudowy więzi lokalnych, stanowiących podstawę społeczeństwa obywatelskiego i samorządu w skali ponadlokalnej. Dlatego też powiatom przedzielono realizację zadań lokalnych, przekraczających możliwości gminy(fragment tekstu)

The article provides analyses of the ability of poviat towns in Pomeranian Voivodship to accomplish their functions on a higher than commune level. The research has been conducted from the perspective of the institutions which are described as essential for the performance of the public tasks for the benefit ot poviat towns and surrounding communes. The research part is preceded by theoretical discussions on the role of poviats in the administrative structure of Poland. Moreover, the article presents the network of poviats in Poland as well as the process of its evolution to its current structure(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zamykacze. Kraków 2006. s. 273.
  2. Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Red. Z. Niewiadomski. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002. s. 147.
  3. Z.Gilowska. G. Gorzelak. B. Jałowiecki. K. Sobczak: Kierunki polityki regionalnej Polski. Studia Regionalne i Lokalne nr 24 (57). Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1998. s. 47.
  4. M. Kulesza: Podstawowe kryteria podziału terytorialnego kraju na powiaty i województwa. Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa 1998: podano za L. Patrzałek: Finanse samorządowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2000. s. 22-23.
  5. R.Brol: Powiatowe dylematy. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak,A.Szewczuk. Z. Zychowicz. II Forum Samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005. s. 93.
  6. R.Brol: Kryteria delimitacji powiatów. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red.R.Brol. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2004. s. 333-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu