BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrębalski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Degradation and Revitalization of Urban Areas
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 23-34, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Miasto, Rewitalizacja miasta
City, City revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie w wielu miastach można zaobserwować niepożądane i destrukcyjne procesów w sferze ekonomicznej, przestrzennej i społecznej, których następstwem jest potrzeba formułowania i wdrażania kompleksowych programów rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Programy rewitalizacji objęły wiele miast w Polsce i są realizowane najczęściej na obszarach staromiejskich oraz poprzemysłowych i pomilitarnych. W praktyce realizowane są różne strategie rewitalizacji miejskiej. Ich cele, zakres podejmowanych działań, stopień uczestniczenia w nich mieszkańców oraz lokalizacja obszaru rewitalizacji są najważniejszymi kryteriami różnicującymi te strategie.(abstrakt oryginalny)

Nowadays we can observe different crisis situations both in spatial-functional and in socio-economic sphere of a lot of towns. It extorts a necessity of their revitalization. Revitalization programmes were used in a lot of towns in Poland, most often in old-town areas, in post-industrial and post-military areas. Different strategies of urban revitalization are implemented in practice. Their aims, range of activities, level of participation of inhabitants and location of the area of revitalization changes are the most important criteria that differentiate these strategies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belniak S., Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 2. Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, "Wspólnota" 2008, nr 14/864.
 3. Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 4. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa 2008.
 5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 6. Mliczyńska-Hajda D. (red.), "Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji" (opracowanie ekspertów Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (materiał niepublikowany).
 7. Obrębalski M., Marketingowe strategie rewitalizacji miejskiej w Polsce - próba typologii, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 8. Obrębalski M., Rewitalizacja terenów powojskowych w Polsce - wybrane problemy i przykłady, [w:] D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 9. Polko A., Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych, "Wspólnota" 2008, nr 14/864.
 10. Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996.
 11. Sołtysiak M., Pomysły na odnowę miast, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010, nr 8.
 12. Sumień T., Furman-Michałowska J., Ufnalewska K., Wąs W., Odnowa miast europejskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989.
 13. Sumień T., Topczewska T., Ufnalewska K., Problemy odnowy zagospodarowania miast i stref podmiejskich na przykładzie Łódzkiego Zespołu Miejskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu